Historická interpretace

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

- má hlubokou znalost v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie a estetiky

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- ovládají základní principy pedagogické práce

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Sólista vystupující s orchestrem
  • sólista pořádající vlastní recitály
  • hráč barokního nebo historického orchestru v ČR a zahraničí
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol pedagogických či uměleckých směrů

Sólista vystupující s orchestrem, sólista pořádající vlastní recitály, hráč barokního nebo historického orchestru v ČR a zahraničí, vedoucí nebo člen komorních ansámblů, pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol pedagogických či uměleckých směrů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Dějiny a literatura nástroje

Specifikace oboru
Kód SHUDBAN
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024