Duchovní hudba

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace.

Za dobu své existence vzdělal řadu odborníků v této oblasti – sólistů, komorních hráčů a pedagogů.

Během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou obsaženy teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o uměleckých projektech studentů a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce. 

Specializace Duchovní hudba, která v naší zemi existuje pouze na HF JAMU, vznikla především pro pozdvižení kvality chrámové hudby a pro větší uměleckou všestrannost hudebníků. Cílem studia je všestranně hudebně vzdělaný absolvent se schopností:

- navázat na svoje studium varhanní interpretace a improvizace při nácviku i náročnější varhanní literatury

- zastávat pozici chrámového varhaníka, případně vedoucího kůru, kde může uplatnit svoje zkušenosti s řízením sboru či souboru

- orientace ve varhanní literatuře potřebné k zajištění výuky

- základní pravidelné údržby svého nástroje a odstranění drobných závad

- výuky na školách uměleckého zaměření, kde uplatní svoje vzdělání v oborech varhanní

  interpretace, improvizace a dirigování

- vedení individuální a hromadné výuky


Specializace Duchovní hudba je postavena na několika povinných a povinně volitelných předmětech, které tvoří páteř tohoto programu. Prolínání specializací vytváří vhodné podmínky pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi. Samozřejmostí je široká nabídka volitelných předmětů, které podle osobních preferencí studijní program vhodně doplňují.

Absolvent studiem na HF JAMU získává široké hudební a pedagogické vzdělání a je připraven působit v těchto profesích:

- chrámový varhaník, vedoucí kůru

- sólista ve hře na svůj nástroj

- vedoucí menších souborů a sborů

- spolupráce se sólisty z jiných oborů

- komorní hráč

- spolupráce s místními úřady při občanských záležitostech

- pedagog ZUŠ, soukromý učitel

Specifikace oboru
Kód DUCHHUD
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310035 Varh:B Hra na varhany a duchovní hudba
Akreditováno do 09. 08. 2032