MgA. Tomáš Studený , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1625
e-mail: 10386@post.jamu.cz
UČO: 10386
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Členství v akademických orgánech Funkce
Dramaturgická rada JAO a Komorní opery člen
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM OPREZIE (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM OPREZIE (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra dirigování a operní režie Odborný asistent

Předmět Kód
Rozbor a dramaturgie oper III H60304l

Předmět Kód
Rozbor a dramaturgie oper III H60304z

Životopis

Tomáš Studený (*1976) režisér, dramaturg, pedagog, výtvarník
 • Ve své generaci je jedním z výrazných tuzemských operních režisérů a jeho záběr zahrnuje široké spektrum produkcí od kamenných divadel po nezávislou scénu. Vedle opery, od klasiky až po současnost, má blízko i k činohře a muzikálu, ale i k netradičním formám hudebního divadla. Ve své tvorbě se soustřeďuje také na originální dramaturgii a práci s textem (libretem). V ohnisku jeho pozornosti je hlavně operní herec, jehož snaží vést k sugestivnímu výkonu.
 • • Pochází z Českého Krumlova. Na českobudějovické konzervatoři vystudoval zpěv (1997-2002) a na JAMU v Brně pod vedením doc. Aleny Vaňákové operní režii (2003-2008). Roku 2006 stál jako režisér u zrodu animovaného filmu podle původní miniopery Mluvící dobytek skladatele Ondřeje Kyase a libretisty Pavla Drábka. Tato filmová adaptace byla první režijní spoluprací s Ensemblem Opera Diversa a zároveň bakalářským projektem. Později se Studený stal prakticky kmenovým režisérem ansámblu a inscenoval řadu operních a minioperních produkcí, jak z tvůrčí dílny dvojice Kyas-Drábek (Společná smrt Milenců v Šinagawě, Pickelhering 1607, Dýňový démon ve vegetariánské restauraci, Everyman, Ponava, Leviatan ad.), tak i jiných autorů (M. Štědroň, I. Medek, A. Piňos: Věc Cage, L. Sommer, V. Havel: Ela, Hela a stop, Miloš Štědroň: Palackého truchlivý konec, Chameleón aneb Joseph Fouché, Magnum Mysterium – Světské i posvátné ze života G. Mendela).
  • Od roku 2005 se systematicky věnuje pedagogické činnosti. Nejprve na brněnské konzervatoři, kde spolu s dirigentem Tomášem Krejčím a choreografkou Ladislavou Košíkovou rozvíjí činnost operního studia (Dídó a Aeneas 2008, Zpěvy země 2009, Kytice z kvítí vonného i býlí hořkého 2014, Domácí Válka 2016 ad.). Později vyučuje operní režii na Hudební fakultě JAMU (Tomáš Ondřej Pilař – 2013, Marek Mokoš – 2016) a vede tam coby doktorand i tříletý grantový projekt VCHOD (Výzkumné centrum hudebního / operního divadla), zaměřený na herectví v opeře, jehož finálním výstupem byla experimentální inscenace komorní verze Smetanovy opery Hubička 2013). Vedle toho nastudoval s absolventským ročníkem muzikálového herectví inscenaci NA DNO (2015). V září 2018 úspěšně zakončil doktorské studium (disertace: Herec/pěvec v hudebním divadle: komplexní příprava pěvce pro jevištní praxi).
  • Na operní scéně na sebe Studený upozornil vítězstvím v soutěži mladých režisérů, kterou vypsala Janáčkova opera v roce 2009 (Haydn – Lékárník). V NdB později inscenoval ještě Offenbachovu Perikolu (2012) a Powder Her Face Thomase Adèse (2016). V NDM v Ostravě režíroval Pucciniho Bohému (2011) a Smetanovo Tajemství (2017) a v divadle F. X. Šaldy v Liberci Donizettiho Dceru pluku (2021). V témže roce zrežíroval Rejchova Gusmana na Olomouckých barokních slavnostech (oba tituly ve vlastní textové adaptaci). Spolupracoval i s nezávislým brněnským divadlem BuranTeatr, kde na jaře 2014 nastudoval současnou hru Petra Michálka Domeček. Spolu s Janem Šotkovským také vytvořil novou českou adaptaci libreta Mozartovy Kouzelné flétny. • 2015 – 2020 působil jako umělecký šéf opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. (Příležitost dělá zloděje 2016 – ve vlastním překladu, Trubadúr 2017 – divácká cena, Její Pastorkyňa 2018 a Dalibor 2019 – úprava podle Miloše Formana; nové libreto napsal Studený spolu Pavlem Drábkem. 2020 – 2022 je dramaturgem opery JD. 25. září 2022
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2010 – 2018 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Doktorské studium obor Interpretace a teorie interpretace, školitel Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D. disertace: Herec/pěvec v hudebním divadle grantový projekt: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla (VCHOD)
 • • 2003 – 2008 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Komenského náměstí 6, 662 15 Brno Bakalářské a navazující magisterské studium obor Operní režie, pedagog doc. Alena Vaňáková
 • • 1996 – 2002 Konzervatoř České Budějovice Kanovnická 12, 370 61 České Budějovice obor Sólový zpěv, pedagog Mgr. Inge Švandová-Koutecká
 • • 1991 – 1995 Střední zdravotnická škola Český Krumlov Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov
Zaměstnání a praxe
 • Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
  • 9/2020 – 10/2022; dramaturg opery
  • 10/2015 – 8/2020; umělecký šéf souboru opery Jihočeského divadla
 • Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 12, 370 61 České Budějovice
  • 9/2016 – 6/2018; pedagog herectví – oddělení sólového zpěvu
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně, hudební fakulta, Komenského náměstí 6, 662 15 Brno
  • 9/2012 – současnost; pedagog operní režie
 • Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
  • 9/2005 – 8/2016; pedagog Operního herectví a Základů herectví – oddělení sólového zpěvu
  • 9/2009 – 8/2011; dramaturg, tajemník pro koncertní provoz a styk s veřejností
 • Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., Úvoz 39, 602 00 Brno
  • 7/2003 – 10/2009; člen Českého filharmonického sboru Brno
 • Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
  • 9/2001 – 8/2003; člen sboru opery Jihočeského divadla
Pedagogická činnost
 • Od roku 2012 je odborným asistentem na HF JAMU, kde vyučuje operní režii a další předměty na Katedře dirigování a operní režie.
  Absolventi: Tomáš Ondřej Pilař – 2013, Marek Mokoš – 2016
  Hlavní obor: Vojtěch Orenič, 2. roč.
Umělecká činnost
 • Inscenace
 • 2022
 • • Miloš Štědroň – Magnum mysterium: Světské i posvátné ze života Gregora Mendela (režie - světová premiéra)
  nová komorní opera, Ensemble Opera Diversa, 26. 6., CO.LABS, Brno a 24. 7. Mendel Festival, Brno, Starobrněnské opatství, dirigentka Gabriela Tardonová, scéna a kostýmy Sylva Marková
 • 2021
 • • Antonín Rejcha – Gusman (režie - světová premiéra)
  komická opera podle předlohy M. Alemána, libreto J. Dupin a E. Scribe premiéra 15. 7. Olomoucké barokní slavnosti, Studio Volantes, hudební nastudování Veronika Manová a Jakub Kydlíček, scéna a kostýmy Sylva Marková, rekonstrukce Jana Franková
 • • Gaetano Donizetti – Dcera pluku (režie)
  komická opera věnovaná památce československých legionářů, premiéra 28. 5. Divadlo F. X. Šaldy Liberec, dirigent Miloslav Oswald, scéna Michal Syrový, kostýmy Tomáš Kypta, dramaturgie Vojtěch Babka
 • 2020
 • • Bedřich Smetana – Tajemství (režie)
  komická opera o třech dějstvích – přenesená inscenace, Jihočeské divadlo, premiéra 6. 3. 2020, Dům kultury Metropol, České Budějovice, dirigent Martin Peschík, scéna David Janošek, kostýmy Eva Jiřikovská, choreografie Ladislava Košíková a Sergej Škalikov
 • 2019
 • • Bedřich Smetana – Dalibor (režie, libreto)
  opera o třech dějstvích podle úpravy Miloše Formana s novým libretem, Jihočeské divadlo, premiéra 21. 11., Divadelní areál Bouda, České Budějovice, spoluautor libreta Pavel Drábek, dirigent Mario De Rose, scéna a kostýmy Sylva Marková,
 • 2018
 • • Wolfgang Amadeus Mozart / Giuseppe Gazzaniga – Don G (dramaturgie)
  činoherně-operní variace na donchuánské téma, Jihočeské divadlo, premiéra 4. 5., historická budova JD, České Budějovice, dialogy Jan Šotkovský, překlady libret Jaromír Nohavica (Mozart) a Michal Stránský (Gazzaniga), režie Magdalena Švecová, dirigent Martin Peschík, scéna a kostýmy Zuzana Přidalová
 • • Leoš Janáček – Její pastorkyňa (režie)
  opera, Jihočeské divadlo, premiéra 19. 1., Dům kultury Metropol, České Budějovice, dirigent Mario De Rose, scéna a kostýmy David Janošek, choreografie Hana Achilles, režijní spolupráce Marek Mokoš, sbormistr Martin Veselý, dramaturgie František Řihout
 • 2017
 • • Giuseppe Verdi – Trubadúr OH (režie)
  opera – přenesená inscenace, Jihočeské divadlo, premiéra 14. 7., Otáčivé hlediště, Český Krumlov, dirigent Mario De Rose, choreografie a režijní spolupráce Veronika Poldauf Riedlbauchová, scéna Aleš Valášek, kostýmy Zuzana Přidalová, sbormistr Martin Veselý, dramaturgie František Řihout
 • • Bedřich Smetana – Tajemství (režie)
  komická opera o třech dějstvích, Národní divadlo Moravskoslezské, premiéra 27. 4., Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava (24. 6. 2017 uvedeno v rámci Národního festivalu Smetanova Litomyšl) dirigent Jakub Klecker, scéna David Janošek, kostýmy Eva Jiřikovská, choreografie Ladislava Košíková, dramaturgie Eva Mikulášková
 • • Giuseppe Verdi – Trubadúr (režie)
  opera, Jihočeské divadlo, premiéra 20. 1., Dům kultury Metropol, České Budějovice, dirigent Mario De Rose, choreografie a režijní spolupráce Veronika Poldauf Riedlbauchová, scéna Aleš Valášek, kostýmy Zuzana Přidalová, sbormistr Martin Veselý, dramaturgie František Řihout
 • 2016
 • • Franz Schubert – Domácí válka (režie, scéna)
  rodinná cyklo-opera, Operní studio Konzervatoře Brno, premiéra 19. 10., Dělnický dům Brno-Židenice, české libreto Michal Stránský, režijní spolupráce Miroslav Ondra, dirigent Tomáš Krejčí, choreografie Ladislava Košíková
 • • Gioacchino Rossini – Příležitost dělá zloděje aneb Italština pro zamilované (režie, překlad)
  operní crazy komedie, Jihočeské divadlo, premiéra 7. 10., historická budova JD, České Budějovice, dirigent Martin Peschík, scéna a kostýmy Sylva Marková, pohybová spolupráce Zuzana Fischer, videoprojekce Tomáš Hrůza
 • • Thomas Adès – Powder Her Face (režie - česká premiéra)
  současná opera, site-specific, Národní divadlo Brno, premiéra 29. 1. Divadlo Reduta, Mozartův sál, Brno, libreto Philipe Hensher, dirigent Marko Ivanović, scéna a kostýmy Zuzana Přidalová, videoprojekce Tomáš Hrůza, dramaturgie Patricie Částková
 • 2015
 • • Pavel Drábek / Ondřej Kyas – NA DNO – muzikál (režie)
  autorský muzikál pro absolventský ročník muzikálového herectví DiFa JAMU, premiéra 13. 2. Divadlo na Orlí, choreografie Hana Halberstadt, dramaturgie Miroslav Ondra, scéna a kostýmy Lucie Sedláčková, účinkovali M. Baladová, J. Daniel, K. Daňhelová, O. Halámek, Š. Kaminský, K. Mikulová, D. Rymeš, K. Štarhová
 • • Miloš Štědroň – Chameleón aneb Josef Fouché (režie)
  komorní opera-kabaret podle původní divadelní hry na motivy L. Kundery, Ensemble Opera Diversa, světová premiéra 3. 12. Divadlo Reduta, Mozartův sál, Brno, dirigentka Gabriela Tardonová, scéna a kostýmy Sylva Marková
 • 2014
 • • Petr Michálek – Domeček (režie, scéna)
  současná česká hra – šansonový muzikál pro dva herce v prázdném domě, premiéra 5. 6. BuranTeatr, stadion Kounicova, Brno, dramaturgie Jan Šotkovský, hudba Lukáš Janota, texty písní Lukáš Janota, Miroslav Ondra a Jan Šotkovský, kostýmní spolupráce Aneta Grňáková
 • • Zdeněk Fibich / Bohuslav Martinů – Kytice „z kvítí vonného i býlí hořkého“ (režie, scéna a kostýmy)
  scénické pásmo melodramů a kantát podle K. J. Erbena (Vodník, Svatební košile, Štědrý den a Narození páně) Operní studio Konzervatoře Brno, premiéra 19. 10. Dělnický dům Brno-Židenice, dirigent Tomáš Krejčí, choreografie Ladislava Košíková
 • • Pavel Drábek / Ondřej Kyas – Leviatan (režie - světová premiéra)
  hra se zpěvy na motivy povídky Josepha Rotha, Ensemble Opera Diversa, světová premiéra 8. 12. Divadlo Reduta, Mozartův sál, Brno, scéna a kostýmy Sylva Marková
 • 2013
 • • Pavel Drábek / Ondřej Kyas – Ponava (Zmizelé řeky) (režie - světová premiéra)
  původní komorní opera, Ensemble Opera Diversa, premiéra 2. 12. Divadlo Reduta, Brno, (20. 2. 2015 v přepracované verzi na Festivalu hudebního divadla Opera 2015, Divadlo Komedie, Praha), dirigentka Gabriela Tardonová, scéna a kostýmy Sylva Marková
 • • Pavel Drábek / Ondřej Kyas – Everyman čili Kdokoli (režie, scéna a kostýmy)
  hra se zpěvy, Ensemble Opera Diversa, premiéra 23. 8. Comoedien-Haus Kuks – Theatrum Kuks
 • • Bedřich Smetana – Hubička (režie, úprava)
  opera v komorním provedení – Výzkumné centrum hudebního/operního divadla (VCHOD) HF JAMU, premiéra 3. 6. Divadlo na Orlí, dirigentka Ema Mikešková, scéna a kostýmy Tomáš Pilař, klavír Richard Pohl
 • • Przemyslaw Zych – Poiesis (režie - světová premiéra)
  nová komorní opera – Opera Nova Bydgószcz, premiéra 10. 5. Bydgoski festiwal operowy, dirigent Jerzy Wolosiuk, scéna a kostýmy Sylva Marková
 • • Miloš Štědroň – Palackého truchlivý konec (režie, loutky)
  nová komorní opera, Ensemble Opera Diversa, světová premiéra 27. 1., Divadlo Kolowrat, Praha (Festival hudebního divadla Opera 2013), dirigentka Gabriela Tardonová, scéna a kostýmy Sylva Marková 2012
 • • William S. Gilbert / Artur Sullivan – Big M (Mikado) (režie, úprava, scéna a kostýmy)
  komická opera, Operní studio Konzervatoře Brno, Premiéra 22. 10., Bezbariérové divadlo Barka, překlad Michael Žantovský, dirigent Tomáš Krejčí, choreografie Ladislava Košíková
 • • Gioacchino Rossini – Příležitost dělá zloděje (režie, scénografie, překlad)
  komická opera, Výzkumné centrum hudebního/operního divadla (VCHOD) HF JAMU, premiéra 26. 6., Amfiteátr fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno (26. 1. 2013 uvedeno na Festivalu hudebního divadla Opera 2015, Divadlo Kolowrat, Praha), dirigentka Ema Mikešková
 • • Jacques Offenbach – Perikola (režie)
  opereta, Národní divadlo Brno, premiéra 6. 1., Janáčkovo divadlo, Brno, české libreto Jakub Kruliš, dirigent Caspar Richter, scéna Eva Jiřikovská, kostýmy Kateřina Kerndlová, choreografie Hana Košíková
 • 2011
 • • Giacomo Puccini – Bohéma (režie)
  opera, Národní divadlo Moravskoslezské, premiéra 13. 10., Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, dirigent Robert Jindra, scéna a kostýmy Sylva Marková, dramaturgie Daniel Jäger
 • • Michael Haydn / Christoph Willibald Gluck / Carl Orff – Con spirito (režie, scénografie, texty)
  tematicky komponovaný večer, Operní studio Konzervatoře Brno, Premiéra 7. 4., Konzervatoř Brno – koncertní sál, dirigent Tomáš Krejčí, choreografie Ladislava Košíková
 • 2010
 • • Lukáš Sommer / Václav Havel – Ela, Hela a stop (režie)
  Ondřej Kyas / Pavel Drábek – Dýňový démon ve vegetariánské restauraci (režie, recept)
  nové komorní opery, Ensemble Opera Diversa, společná světová premiéra 30. 10., Divadlo Reduta, Mozartův sál, Brno, dirigentka Gabriela Tardonová, scéna a kostýmy Sylva Marková, choreografie Hana Košíková
 • • Ondřej Kyas / Pavel Drábek – Pickelhering 1607 (režie)
  nová opera, Ensemble Opera Diversa, premiéra nového nastudování 30. 6., Dům Pánů z Kunštátu, Brno, dirigentka Gabriela Tardonová, scéna a kostýmy Sylva Marková
 • • Miloš Štědroň / Alois Piňos / Ivo Medek – Věc Cage aneb anály avantgardy dokořán (režie)
  site-specific opera, Ensemble Opera Diversa, premiéra 20. 6., Památník Leoše Janáčka, Brno, (20. 11. 2010 dvě představení na festivalu Janáček Brno 2010 ve foyer JD, Brno), dirigentka Gabriela Tardonová, scénografie Sylva Marková
 • • Joseph Haydn – Lékárník (režie)
  komická opera o 3 jednáních Národní divadlo Brno (Mezinárodní soutěž mladých režisérů – 1. místo), premiéra 9. 4., Divadlo Reduta, Brno, (14. 3. 2011 na Festivalu hudebního divadla Opera 2011, Divadlo Hybernia, Praha) dirigent Ondrej Olos, scéna a kostýmy Eva Jiřikovská, choreografie Hana Košíková 2009
 • • Bohuslav Martinů – Zpěvy země (režie, kostýmy)
  scénické provedení Otvírání studánek, Legendy z dýmu bramborové nati a Mikeše z hor, Operní studio Konzervatoře Brno, premiéra 13. 10., Divadlo Reduta, Brno, dirigent Tomáš Krejčí, scéna Jiří Schlosser, choreografie Ladislava Košíková
 • • Georg Philipp Telemann – Kantor (režie, scénografie)
  scénické uvedení kantáty, Bratislavský chlapčenský zbor a SKO Bohdana Warchala, premiéra 28. 2., Reduta, Bratislava, sbormistryně Magdaléna Rovňáková, dirigent Ewald Danel
 • • Ondřej Kyas / Pavel Drábek – Společná smrt Milenců v Šinagawě (režie)
  původní komorní opera, Ensemble Opera Diversa, světová premiéra 17. 2., divadlo Polárka, Brno, (3. 3. na Festivalu hudebního divadla Opera 2009, Divadlo Kolowrat, Praha), dirigent Tomáš Hanák, výtvarník Sylva Marková, choreografie Hana Košíková
 • 2008
 • • Henry Purcell – Dídó a Aeneas (režie, scéna, úprava textu)
  Konzervatoř Brno, premiéra 8. 4., Divadlo Reduta, Brno, dirigent Tomáš Krejčí, kostýmy Michaela Zámečníková Savovová, choreografie Ladislava Košíková
 • 2007
 • • Zdeněk Zouhar – Velká Láska (režie, scéna)
  Komorní opera HF JAMU (v rámci cyklu tří frašek Hanse Sachse), premiéra 23. 11., Bezbariérové divadlo Barka, Brno dirigent Gabriel Rovňák, kostýmy Eliška Ondráčková
 • •Bohuslav Martinů – Hry o Marii Panny moudré a panny pošetilé, Mariken z Nimègue (režie – magisterský projekt)
  režijní spolupráce Beno Blachutml. (Narození páně, Sestra Paskalina)
  Slezské divadlo Opava (v rámci studia JAMU), premiéra 11. 3., Slezské divadlo Opava, dirigent Jan Snítil, scéna Tomáš Zmrzlý, kostýmy Kateřina Kerndlová
 • 2006
 • • Wolfgang A. Mozart – Bastien und Bastienne (režie, scéna)
  Orfeo, soubor komorní opery – Brno, premiéra 3. 8., Jihočeské divadlo, Č. Budějovice (10. 3. 2007 na Festivalu hudebního divadla Opera 2007, Divadlo Kolowrat, Praha), dirigent Josef Staněk
 • • Ondřej Kyas / Pavel Drábek – Mluvící Dobytek (režie – bakalářský projekt)
  animovaná opera, HF JAMU a VOŠ filmová Zlín, premiéra 28. 5. na festivalu Zlínský pes (anim. film, 22 min. DV, čes., angl. tit.), 17. 3. 2007 na festivalu OPERA 2007, 4. 5. 2007 Anifest – Třeboň, 25. 6. 2007, Filmový klub mladých tvůrců – Česká Televize, Ensemble Opera Diversa – dirigent Tomáš Hanák, animace Martin Koutný, výtvarník Veronika Daňková, Jana Julínková, kamera Jiří Mühlfait, produkce Jitka Honajzrová, Petr Smělík
 • • Joseph Haydn – La canterina (překlad, režie, scéna)
  Konzervatoř Brno (v rámci komediálního operního večera s názvem Praštěné jsou všechny), premiéra 17. 3., Bezbariérové divadlo Barka, Brno, dirigent Tomáš Krejčí, režijní s scénografická spolupráce Beno Blachut ml.
 • 2004
 • • Antonín Tučapský Majitel pohřebního ústavu (režie)
  Komorní opera HF JAMU (česká premiéra), premiéra 3. 12., Bezbariérové divadlo Barka, Brno, dirigent Martin Buchta, scéna a kostýmy Michaela Savovová
 • • Wolfgang A. Mozart – Don Giovanni (režie, scéna a kostýmy)
  Prague Opera Collegium, s.r.o., premiéra 28. 8., Divadlo Karlovy Vary, dirigent Martin Peschík

26. 10. 2022