Tomáš Hanus
Odborný asistent
tel: 54259 1625
e-mail: 5899@post.jamu.cz
UČO: 5899
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF M-HUDUM DIRORCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra dirigování a operní režie Odborný asistent

Předmět Kód
Dirigování II H50330Ol
Dirigování I H60059Ol