MgA. Ing. Radim Hanousek
Odborný asistent
e-mail: 16403@post.jamu.cz
UČO: 16403
Odborný asistent
Studium
HF N-HUDUM JAZZINT (abs.) (ukonč.)
HF D-HUDUM TEORINT kombin. [sem 12, roč 4] (skupina PHDH) (neakt.)
HF B-HUDUM JAZZINT (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra jazzové interpretace Odborný asistent
Název Typ Rok
HANOUSEK, Radim. Panelová diskuse Fenomén improvizace... In Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2021. 2021. Prezentace na konferencích 2021
HANOUSEK, Radim. Multimediální hudební projekt postavený na nahrávkách konfiskovaných varhan v období padesátých let a živé performance hudebníků. In Teritoria umění. 2021. Prezentace na konferencích 2021
HANOUSEK, Radim. Mix sound designu reálných zvuků a studiově vytvořeného ansámblu. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. 2021. Prezentace na konferencích 2021
HANOUSEK, Radim. Kolektivní improvizace a grafické partitury jako výukový materiál. In David Kozel, Karel Steinmetz. Janáčkiana 2020. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. s. 159-165. ISBN 978-80-7599-249-9. Stať ve sborníku 2021
HANOUSEK, Radim. Arte Acta uvádí: Debata o uměleckém výzkumu. In Teritoria umění. 2021. Prezentace na konferencích 2021
HANOUSEK, Radim. Audio-vizuální tvorba v izolaci. ArteActa. Praha: NAMU, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 17-24. ISSN 2571-1695. Článek v odborném periodiku 2021
HANOUSEK, Radim. Escape. Mix sound designu reálných zvuků a studiově vytvořeného ansámblu. Opus musicum. 2021, roč. 2021, č. 4, s. 79-89. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2021
HANOUSEK, Radim. Kolektivní improvizace a grafické partitury jako výukový materiál. In Mezinárodní muzikologická konference Janáčkiana, Ostrava. 2020. Prezentace na konferencích 2020
HANOUSEK, Radim. Audiovizuální tvorba v izolaci. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. 2020. Prezentace na konferencích 2020
HANOUSEK, Radim. Braxtonův hudební systém v mezioborovém nadžánrovém ansámblu. Opus musicum. 2020, roč. 2020, č. 2, s. 24-40. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2020
HANOUSEK, Radim. Rozhovor s Rolandem Dahindenem. In Opus Musicum. 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
HANOUSEK, Radim. Propojení jazzových a klasických hudebníků v improvizačním ansámblu. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. 2019. Prezentace na konferencích 2019
HANOUSEK, Radim. Propojení jazzových a klasických hudebníků v improvizačním ansámblu. Opus musicum. 2019, roč. 51, č. 3, s. 26-39. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2019
HANOUSEK, Radim. Nácvik a provedení originálního notačního systému Ghost Trance Music Anthonyho Braxtona mezioborovým studentským ansámblem. In JAMUsica - Mezinárodní konference Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 2019. Prezentace na konferencích 2019
HANOUSEK, Radim. Saxofon. In Příborské muzejní ráno u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. 2017. Vyžádané přednášky 2017