MUDr. Radan Havlík
Odborný asistent
e-mail: 5294@post.jamu.cz
UČO: 5294