PhDr. Petr Lyko , Ph.D. et Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a dislokace
tel: 54259 1632
e-mail: lyko@jamu.cz
UČO: 5794
Proděkan pro vědu, výzkum a dislokace
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ Předseda
Ediční komise HF člen
Kolegium děkana HF člen
Ediční rada JAMU člen
Knihovní rada člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro vědu, výzkum a dislokace
Katedra hudebních a humanitních věd Odborný asistent

Předmět Kód
E-learning DFE001z