MgA. Michal Nejtek , Ph.D.
Odborný asistent
e-mail: 15697@post.jamu.cz
UČO: 15697
Odborný asistent
Studium
HF D-HUDUM TEORKOM kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Odborný asistent

Předmět Kód
Kompozice I H80043Bl
Kompozice I H60195Bl
Kompoziční projekt H80042Bl
Kompozice I H70084Bl
Kompozice II H60197Bl

Předmět Kód
Kompozice I H80043Bz
Kompoziční projekt H80042Bz
Kompozice I H70084Bz
Kompozice II H60197Bz
Kompozice I H60195Bz
Kompozice IV H60196Bz

Předmět Kód
Kompozice I H60195Bl

Předmět Kód
Kompozice I H60195Bz
Kompozice IV H60196Bz

Předmět Kód
Teorie kompozice I H60354Nl

Předmět Kód
Teorie kompozice I H60354Nz

Předmět Kód
Teorie kompozice I H60354Nl

Předmět Kód
Teorie kompozice I H60354Nz

Předmět Kód
Teorie kompozice I H60354Nl