doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová , Ph.D.
Vědecká pracovnice
tel: 54259 1616
e-mail: silerova@jamu.cz
UČO: 5576
Vědecká pracovnice
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Hudební produkce HF Předsedkyně sekce HF JAMU
Umělecká rada HF člen
Studium
HF D-HUDUM HUDPRO kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Vědecká pracovnice
Katedra hudební produkce Vedoucí katedry

Předmět Kód
Kulturní politika H82047l
Seminář hudební produkce H80011l
Vědecko-výzkumný výstup H75022l
Samostatná produkce H75021Al
Samostatná produkce H75021l
Účast na konferenci či odborném setkání H75020
Pracovní stáž H75019l
Kulturní management IV: diplomová práce H61548
OSHP III H60253l
Kulturní management II hudba: průmysl, média, společnost H61547
Kulturní projekt H60210l
Organizace a struktura hudebního provozu I H60249l
Kulturní projekt - umělecké zastupování H60209l
Publikační aktivita II HPH010Bl
Pedagogická praxe VI HPH008Fl
Pedagogická praxe VIII HPH008Hl
Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt II HPH009Bl
Pedagogická praxe IV HPH008Dl
Pedagogická praxe II HPH008Bl
Disertační práce IV HPH007Dl
Disertační práce II HPH007Bl
Disertační práce III HPH007Cl
Disertační práce I HPH007Al
Účast na konferenci II HPH006Bl
Producentský výkon II HPH005Bl
Studium odborných textů II HPH004Bl
Hudební produkce VIII HPH001Hl
Základy vědecké a pedagogické práce IV HPH002Dl
Hudební produkce VI HPH001Fl
Hudební produkce IV HPH001Dl
Práce s publikem HPHX06Bl
Pokročilé nástroje a techniky PR pro hudební produkci II HPHX07l
Dějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd HPHX05Bl
Pokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace HPHX04Bl
Pokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci HPHX03Bl
Technologie pro hudební produkci HPHX02Bl
Právo pro hudební produkci HPHX01Bl
Asistence při produkci projektů HF1035l
Základy hudebního managementu I HF0005l
Symposium umění, hudba, management HF0180l
Exkurze - koncertní a operní provoz HF0184l
Self-management kurs I HDH011l
Disertační práce DH1006l

Předmět Kód
Účast na konferenci či odborném setkání H85020
Pracovní stáž H75019z
Samostatná produkce H75021Az
Samostatná produkce H75021z
Kulturní projekt H60210z
Organizace a struktura hudebního provozu I H60249z
Seminář hudební produkce H80011z
Vědecko-výzkumný výstup H75022z
OSHP III H60253z
Kulturní management I základy kulturní ekonomie H60206
Kulturní management III: klasická hudba: průmysl, média, společnost H51513
Publikační aktivita I HPH010Az
Pedagogická praxe III HPH008Cz
Pedagogická praxe V HPH008Ez
Pedagogická praxe VII HPH008Gz
Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt I HPH009Az
Studium odborných textů I HPH004Az
Producentský výkon I HPH005A
Účast na konferenci I HPH006Az
Pedagogická praxe I HPH008Az
Hudební produkce VII HPH001Gz
Základy vědecké a pedagogické práce III HPH002Cz
Základy vědecké a pedagogické práce V HPH002Ez
Hudební produkce V HPH001Ez
Hudební produkce III HPH001Cz
Hudební produkce I HPH001Az
Pokročilé nástroje a techniky PR pro hudební produkci I HPHX07z
Práce s publikem HPHX06Az
Dějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd HPHX05Az
Pokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci HPHX03Az
Pokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace HPHX04Az
Technologie pro hudební produkci HPHX02Az
Právo pro hudební produkci HPHX01Az
Asistence při produkci projektů HF1035z
Self-management kurs I HDH011z
Základy hudebního managementu I HF0005z
Video a poslechový seminář pro hudební produkci HF0182z

Název Typ Rok
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Increasing Managerial Know-How of Higher Education Art Students. Journal of Cultural Management and Cultural Policy / Zeitschrift für Kulturmanagement und Kulturpolitik. Bielefeld: transcript, 2023, roč. 9, č. 1, s. 191-196. ISSN 2701-8466. doi:10.14361/zkmm-2023-0109. Článek v odborném periodiku 2023
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Entrepreneurial mindset in classical music: focus on tertiary education. In Sabina Vidulin. Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 8. 8. vyd. Pula: Muzička akademija u Puli, 2023. s. 473-495. ISBN 978-953-377-017-8. Stať ve sborníku 2023
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Entrepreneurial Mindset in Classical Music: Focus on Tertiary Education. In 8th International Symposium of Music Pedagogues. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie, Barbora MIKOLÁŠIKOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Martin PEŠL, Boris HÁLA a Milan VRBÍK. Open House Brno 2023. 2023. Popularizační texty a aktivity 2023
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. Členka komise pro výtvarnou, filmovou a fotografickou tvorbu. MKČR, dotační program: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních aktivit, 2022. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2022
ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Barbora MIKOLÁŠIKOVÁ a doc. Boris HÁLA. Open House Brno 2022. 2022. Popularizační texty a aktivity 2022
DOHNALOVÁ, Lenka a Lucie PEŠL ŠILEROVÁ. Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oblasti klasické hudby v ČR, v kontextu EU. první. Praha: Institut umění Divadelní ústav, 2022. 93 s. Číslo publikace IDU 792. ISBN 978-80-7008-469-4. Odborná kniha 2022
DOHNALOVÁ, Lenka, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Uplatnitelnost na trhu práce v oblasti klasické hudby. Koresponduje vzdělávání v ČR v oboru s pracovním trhem? Musicologica Brunensia. Brno, 2022, roč. 57, č. 1, s. 115-128. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2022-1-7. Článek v odborném periodiku 2022
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. Hudba kolem nás - hudební univerzum. Pojem vážná hudba. Obecná východiska. In Budoucnost vážné hudby. 2021. Vyžádané přednášky 2021
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. Členka komise pro výtvarnou, filmovou a fotografickou tvorbu. MKČR, dotační program: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních aktivit, 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. členka Správní rady Opus Musicum, o. p. s. správní rada, 2020. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2020
ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Ing. Lukáš INGR, doc. Boris HÁLA, Tereza KALÁBOVÁ a Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ. Open House Brno 2020 (hybridní). 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
ŠILEROVÁ, Lucie. Panelová diskuze spolupráce a partnerství univerzit. In SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT. 2019. Prezentace na konferencích 2019
ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. 2019. Vyžádané přednášky 2019
ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Ing. Lukáš INGR, doc. Boris HÁLA, Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ a Tereza KALÁBOVÁ. Open House Brno 2019. 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
ŠILEROVÁ, Lucie, Mária TAKÁČOVÁ a Michaela GEREOVÁ. SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT. 2019. Uspořádání konference 2019
ŠILEROVÁ, Lucie. Cooperation between students: Music Agency Trials. In Symposium: Ausbildung Musikmanagement. 2018. Prezentace na konferencích 2018
ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. In Přednáška pro studenty dramaturgie a managementu hudby na VŠMU. 2018. Vyžádané přednášky 2018
ŠILEROVÁ, Lucie, Ing. Milan VRBÍK, MUDr. Martin PEŠL, Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ a Ing. Lukáš INGR. Open House Brno 2018. 2018. Popularizační texty a aktivity 2018
ŠILEROVÁ, Lucie a Ondřej BAZGIER. KONFERENCE Základních uměleckých škol. Pedagogické vedení absolventského výkonu. 2018. Uspořádání konference 2018
ŠILEROVÁ, Lucie. Arts Management Masterclass. In Kurzy Konzervatoře Brno pro zahraniční studenty. 2017. Vyžádané přednášky 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester". In Valná hromada ASOPS. 2017. Vyžádané přednášky 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester" : struktura; organizace; financování. Zlín: VeRBuM, 2017. 134 s. ISBN 978-80-87500-91-0. Odborná kniha 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Music Agency Trials as a practical tool for professional music management education. /encatcSCHOLAR. 2017, č. 7. Článek v odborném periodiku 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Kulturní management v praxi. 2017. Vyžádané přednášky 2017
ŠILEROVÁ, Lucie, Mgr. Tereza KALABOVÁ a Mudr. Martin PEŠL, PH. D. Brno Open Days. Brno: TIC, 2017. Prezentace v oblasti umění 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Kulturní management v praxi. In Specializovaná přednáška v rámci kurzu Management I MU. 2016. Vyžádané přednášky 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. Institutional framework changes in the German Orchestral landscape from a Czech perspective. In ENCATC ANNUAL CONFERENCE Valencia, 2016. 2016. Prezentace na konferencích 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. Cooperation between students of Music Management and other Music Interpretation study programmes: “Music Agency for Dummies”. In ENCATC ANNUAL CONFERENCE Valencia, 2016. 2016. Prezentace na konferencích 2016
ŠILEROVÁ, Lucie a Mária ŽILECKÁ. SYMPOSIUM: Umění | Hudba | Management 2016. 2016. Uspořádání konference 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. České, moravské a slovenské tradice krajanů v oblasti Minneapolis (St. Paul, MN, USA). N ÁRODOPISNÁ REVUE. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 282-285. ISSN 0862-8351. Článek v odborném periodiku 2013
ŠILEROVÁ, Lucie, Tereza SVOBODOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Analysis of he Market Environment in the Field od Music Agencies. Die Kunst des möglichen - Manangement mit Kunst. Weimar: Transcript Verlag, 2013, s. 247-267. doi:10.14361/transcript.9783839426883.247. Článek v odborném periodiku 2013
ŠILEROVÁ, Lucie. Management Models of Symphonic Orchestras in Czech Republic. Orchestra Development in 21st century. ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. 2012, roč. 2, č. 1, 14 s. ISSN 2224-2554. Článek v odborném periodiku 2012
ŠILEROVÁ, Lucie. Klavírní inspirace v Brně. Harmonie. 2012. ISSN 1210-8081. Článek v odborném periodiku 2012
ŠILEROVÁ, Lucie. Management Models of Symphonic Orchestras in Czech Republic. Orchestra Development in 21st century. 2012. Účelové publikace 2012
ŠILEROVÁ, Lucie, Alena ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel ŠNAJDR. Application of theoretical management instruments to orchestral organizations in Czech Republic. 2012. Účelové publikace 2012
ŠILEROVÁ, Lucie. Workshop - Prof. Calvin Taylor. 2011. Uspořádání workshopu 2011
ŠILEROVÁ, Lucie. Workshop - Prof. Rostam Neuwirth. 2011. Uspořádání workshopu 2011
ŠILEROVÁ, Lucie. 19th Annual ENCATC Conference, Helsinki. 2011. Prezentace na konferencích 2011
ŠILEROVÁ, Lucie. Project Friendly 2008. 2008. Uspořádání workshopu 2008
ŠILEROVÁ, Lucie. Středoevropské symposium uměleckého managementu. 2008. Uspořádání workshopu 2008