doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová , Ph.D.
Garant
tel: 54259 1616
e-mail: silerova@jamu.cz
UČO: 5576
Garant
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 006
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Hudební produkce HF Předsedkyně sekce HF JAMU
Akademický senát HF člen
Akademický senát JAMU člen
Ediční komise HF člen
Umělecká rada HF člen
Studium
HF B-HUDUM 8211670 (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
HF D-HUDUM HUDPRO kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Garant
Katedra hudební produkce Vedoucí katedry
Katedra hudební produkce Vedoucí katedry

Předmět Kód
Disertační práce DH1006l
Právo pro hudební produkci HPHX01Bl
Technologie pro hudební produkci HPHX02Bl
Pokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci HPHX03Bl
Pokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace HPHX04Bl
Dějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd HPHX05Bl
Práce s publikem HPHX06Bl
Hudební produkce II HPH001Bl
Hudební produkce IV HPH001Dl
Hudební produkce VI HPH001Fl
Hudební produkce VIII HPH001Hl
Základy vědecké a pedagogické práce II HPH002Bl
Základy vědecké a pedagogické práce IV HPH002Dl
Studium odborných textů II HPH004Bl
Producentský výkon II HPH005Bl
Účast na konferenci II HPH006Bl
Disertační práce I HPH007Al
Disertační práce II HPH007Bl
Disertační práce III HPH007Cl
Disertační práce IV HPH007Dl
Pedagogická praxe II HPH008Bl
Pedagogická praxe IV HPH008Dl
Pedagogická praxe VI HPH008Fl
Pedagogická praxe VIII HPH008Hl
Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt II HPH009Bl
Publikační aktivita II HPH010Bl
Management H40825
Kulturní projekt H60209l
Kulturní projekt H60210l
OSHP I H60249l
OSHP III H60253l
Seminář OSHP I H60320l
Spolupráce s profesionálním uměleckým tělesem H603331l
Kulturní management II: hudba: průmysl, média, společnost H61547
Kulturní management IV: diplomová práce H61548
Účast na konferenci či odborném setkání H75020
Samostatná produkce H75021Al
Samostatná produkce H75021l
Vědecko-výzkumný výstup H75022l
Seminar hudebniho manazerstvi a produkce H80011l