doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová , Ph.D.
Vědecká pracovnice
tel: 54259 1616
e-mail: silerova@jamu.cz
UČO: 5576
Vědecká pracovnice
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Hudební produkce HF Předsedkyně sekce HF JAMU
Umělecká rada HF člen
Studium
HF D-HUDUM HUDPRO kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Vědecká pracovnice
Katedra hudební produkce Vedoucí katedry

Název Typ Rok
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Entrepreneurial mindset in classical music: focus on tertiary education. In Sabina Vidulin. Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 8. 8. vyd. Pula: Muzička akademija u Puli, 2023. s. 473-495. ISBN 978-953-377-017-8. Stať ve sborníku 2023
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Entrepreneurial Mindset in Classical Music: Focus on Tertiary Education. In 8th International Symposium of Music Pedagogues. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. Členka komise pro výtvarnou, filmovou a fotografickou tvorbu. MKČR, dotační program: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních aktivit, 2022. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2022
DOHNALOVÁ, Lenka a Lucie PEŠL ŠILEROVÁ. Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oblasti klasické hudby v ČR, v kontextu EU. první. Praha: Institut umění Divadelní ústav, 2022. 93 s. Číslo publikace IDU 792. ISBN 978-80-7008-469-4. Odborná kniha 2022
ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Barbora MIKOLÁŠIKOVÁ a doc. Boris HÁLA. Open House Brno 2022. 2022. Popularizační texty a aktivity 2022
DOHNALOVÁ, Lenka, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ. Uplatnitelnost na trhu práce v oblasti klasické hudby. Koresponduje vzdělávání v ČR v oboru s pracovním trhem? Musicologica Brunensia. Brno, 2022, roč. 57, č. 1, s. 115-128. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2022-1-7. Článek v odborném periodiku 2022
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. Hudba kolem nás - hudební univerzum. Pojem vážná hudba. Obecná východiska. In Budoucnost vážné hudby. 2021. Vyžádané přednášky 2021
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. Členka komise pro výtvarnou, filmovou a fotografickou tvorbu. MKČR, dotační program: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních aktivit, 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. členka Správní rady Opus Musicum, o. p. s. správní rada, 2020. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2020
ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Ing. Lukáš INGR, doc. Boris HÁLA, Tereza KALÁBOVÁ a Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ. Open House Brno 2020 (hybridní). 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
ŠILEROVÁ, Lucie. Panelová diskuze spolupráce a partnerství univerzit. In SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT. 2019. Prezentace na konferencích 2019
ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. 2019. Vyžádané přednášky 2019
ŠILEROVÁ, Lucie, Mária TAKÁČOVÁ a Michaela GEREOVÁ. SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT. 2019. Uspořádání konference 2019
ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Ing. Lukáš INGR, doc. Boris HÁLA, Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ a Tereza KALÁBOVÁ. Open House Brno 2019. 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
ŠILEROVÁ, Lucie. Cooperation between students: Music Agency Trials. In Symposium: Ausbildung Musikmanagement. 2018. Prezentace na konferencích 2018
ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. In Přednáška pro studenty dramaturgie a managementu hudby na VŠMU. 2018. Vyžádané přednášky 2018
ŠILEROVÁ, Lucie a Ondřej BAZGIER. KONFERENCE Základních uměleckých škol. Pedagogické vedení absolventského výkonu. 2018. Uspořádání konference 2018
ŠILEROVÁ, Lucie, Ing. Milan VRBÍK, MUDr. Martin PEŠL, Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ a Ing. Lukáš INGR. Open House Brno 2018. 2018. Popularizační texty a aktivity 2018
ŠILEROVÁ, Lucie. Arts Management Masterclass. In Kurzy Konzervatoře Brno pro zahraniční studenty. 2017. Vyžádané přednášky 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Kulturní management v praxi. 2017. Vyžádané přednášky 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Music Agency Trials as a practical tool for professional music management education. /encatcSCHOLAR. 2017, č. 7. Článek v odborném periodiku 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester". In Valná hromada ASOPS. 2017. Vyžádané přednášky 2017
ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester" : struktura; organizace; financování. Zlín: VeRBuM, 2017. 134 s. ISBN 978-80-87500-91-0. Odborná kniha 2017
ŠILEROVÁ, Lucie, Mgr. Tereza KALABOVÁ a Mudr. Martin PEŠL, PH. D. Brno Open Days. Brno: TIC, 2017. Prezentace v oblasti umění 2017
ŠILEROVÁ, Lucie a Mária ŽILECKÁ. SYMPOSIUM: Umění | Hudba | Management 2016. 2016. Uspořádání konference 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. Cooperation between students of Music Management and other Music Interpretation study programmes: “Music Agency for Dummies”. In ENCATC ANNUAL CONFERENCE Valencia, 2016. 2016. Prezentace na konferencích 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. Institutional framework changes in the German Orchestral landscape from a Czech perspective. In ENCATC ANNUAL CONFERENCE Valencia, 2016. 2016. Prezentace na konferencích 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. Kulturní management v praxi. In Specializovaná přednáška v rámci kurzu Management I MU. 2016. Vyžádané přednášky 2016
ŠILEROVÁ, Lucie. České, moravské a slovenské tradice krajanů v oblasti Minneapolis (St. Paul, MN, USA). N ÁRODOPISNÁ REVUE. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 282-285. ISSN 0862-8351. Článek v odborném periodiku 2013
ŠILEROVÁ, Lucie, Tereza SVOBODOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Analysis of he Market Environment in the Field od Music Agencies. Die Kunst des möglichen - Manangement mit Kunst. Weimar: Transcript Verlag, 2013, s. 247-267. doi:10.14361/transcript.9783839426883.247. Článek v odborném periodiku 2013
ŠILEROVÁ, Lucie. Management Models of Symphonic Orchestras in Czech Republic. Orchestra Development in 21st century. ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. 2012, roč. 2, č. 1, 14 s. ISSN 2224-2554. Článek v odborném periodiku 2012
ŠILEROVÁ, Lucie, Alena ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel ŠNAJDR. Application of theoretical management instruments to orchestral organizations in Czech Republic. 2012. Účelové publikace 2012
ŠILEROVÁ, Lucie. Management Models of Symphonic Orchestras in Czech Republic. Orchestra Development in 21st century. 2012. Účelové publikace 2012
ŠILEROVÁ, Lucie. Klavírní inspirace v Brně. Harmonie. 2012. ISSN 1210-8081. Článek v odborném periodiku 2012
ŠILEROVÁ, Lucie. Workshop - Prof. Rostam Neuwirth. 2011. Uspořádání workshopu 2011
ŠILEROVÁ, Lucie. 19th Annual ENCATC Conference, Helsinki. 2011. Prezentace na konferencích 2011
ŠILEROVÁ, Lucie. Workshop - Prof. Calvin Taylor. 2011. Uspořádání workshopu 2011
ŠILEROVÁ, Lucie. Středoevropské symposium uměleckého managementu. 2008. Uspořádání workshopu 2008
ŠILEROVÁ, Lucie. Project Friendly 2008. 2008. Uspořádání workshopu 2008