doc. PhDr. Květoslava Horáčková , Ph.D.
Vedoucí katedry
tel: 54259 1623
e-mail: horackova@jamu.cz
UČO: 5306
Vedoucí katedry
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 008
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry