doc. PhDr. Květoslava Horáčková , Ph.D.
Vedoucí katedry
tel: 54259 1623
e-mail: horackova@jamu.cz
UČO: 5306
Vedoucí katedry
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát HF člen
Umělecká rada HF
Pracoviště Funkce
Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry

Název Typ Rok
HORÁČEK, Radek a Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 42-49. Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0059-2. Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích) 2022
HORÁČEK, Radek a Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století. 2022. Vyžádané přednášky 2022
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění. In Holger Kuße, Šárka Atzenbeck. As an artist and politician, Václav Havel was interested in the visual arts. In the text he is presented as a person who inspires, initiates, creates and collects art. This is a unique look at the Czech president from his lesser-known side. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2021, 2021. s. 165-172. Specimina philologiae Slavicae 205, 2021. ISBN 978-3-631-86035-9. doi:10.3726/b18603. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2021
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät (A2 - B1), Geschichte und Gegenwart, Neufassung. 2020. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. 178 s. ISBN 978-80-7460-175-0. Učebnice 2020
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Lingvistka a překladatelka Eva Horová. In Jindřiška Bártová. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 1. vyd. Brno: JAMU, 2020. s. 139 -147. ISBN 978-80-7460-176-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel als Inspitarion in der bildenden Kunst. In 11. Bohemicum Dresdense; Václav Havel: Sprache und Diskurs. Technische Universität Dresden, Deutschland. 2019. Vyžádané přednášky 2019
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Übungsbuch Deutsch für Musiker A1-A2. Brno: Nakladatelství JAMU, 2019. ISBN 978-80-7460-156-9. Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích) 2019
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Sochy mezi domy - edukační beseda pro veřejnost. 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Elektronická cvičebnice německé hudební terminologie a gramatiky. Brno: JAMU, 2018. Učebnice 2018
HORÁČKOVÁ, Květoslava a Radek HORÁČEK. Znáte brněnské sochy? In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemnistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 68-74. ISBN 978-80-210-8962-4. Stať ve sborníku 2018
HORÁČKOVÁ, Květoslava, Iveta NOVOTNÁ a Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček. K 90. výročí úmrtí skladatele. Český rozhlas Vltava, 2018. Popularizační texty a aktivity 2018
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka. In prof. Karel Steinmetz David Kozel a kol. Janáčkiana 2016 sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. 2017. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 23-29. ISBN 978-80-7464-920-2. Stať ve sborníku 2017
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka. In Janáčkiana 33. ročník muzikologické konference Ostravská univerzita. 2017. ISBN 978-80-7464-920-2. Prezentace na konferencích 2017
HORÁČKOVÁ, Květoslava a Radek HORÁČEK. Přednášky a besedy z jubilejního 50. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 68-79. ISBN 978-80-210-8567-1. Popularizační texty a aktivity 2017
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Posudek na habilitační práci Otomara Kvěcha SLOVO A HUDBA. HAMU. 2013 - 2013. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2013
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Mozart v Brně. Opus musicum. 2012, roč. 44/2012, č. 2, 6 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2012
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: JAMU, 2011. 171 s. ISBN 978-80-86928-90-6. Učebnice 2011
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Partitury - prostor pro fantazii. Opus musicum. 2011, roč. 2011, č. 5, 2 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2011
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovské hudební druhotvary. Opus musicum. 2011, roč. 2011, č. 1, 4 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2011
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Mahler-Maler. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 3, 4 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2010
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Leoš Janáček und sein Übersetzer. In Bohemicum Dresdense: Beiträge zur Didaktik, Sprachentwicklung und Übersetzung des Tschechischen,. München: Sagner, 2010. 8 s. ISBN 978-3-86688-099-3. Stať ve sborníku 2010
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Vizuální hodnoty hudby aneb Hermovo ucho. 2009. Účelové publikace 2009
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Bijlana Manolova POEZIE JANA SKÁCELA Z POHLEDU KOGNITIVNÍ VĚDY. Ústav české literatury FF MU. 2009 - 2009. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2009
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Poslední zpěv / Zjasněná noc. 2009. Účelové publikace 2009
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Proměněné partitury. 2009. Účelové publikace 2009
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Hudba a příroda v díle Miroslava Šnajdra. 2009. Účelové publikace 2009
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Brodovy překlady oper Leoše Janáčka ? rozpory a otazníky. In Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7414-076-1. Stať ve sborníku 2009
HORÁČKOVÁ, Květoslava. 3. Bohemicum Dresdense 2008. In 3. Bohemicum Dresdense 2008. 2008. Prezentace na konferencích 2008
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Kdo tvoří hudbu. 2007. Účelové publikace 2007
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako překladatel vokálního díla Leoše Janáčka. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4. Stať ve sborníku 2007
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. In Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. brno: JAMU, 2007. 196 s. ISBN 978-80-86928-28-9. Odborná kniha 2007
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Hořký tanec Libuše Moníkové. 2006. Účelové publikace 2006
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Jak se kreslí hudba. 2006. Účelové publikace 2006
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Muzejní noc skončila. 2006. Účelové publikace 2006
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Töne, hinter Worten versteckt. In Hinter der Fassade. Wien: Verlag für Literatur und Sprachwissenschaft Wien, 2005. 8 s. ISBN 3-7069-0259-1. Stať ve sborníku 2005
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Z Čech až na konec světa (a zase zpět). 2005. Účelové publikace 2005
HORÁČKOVÁ, Květoslava. Tlučte a bude vám otevřeno. 2005. Účelové publikace 2005
HORÁČKOVÁ, Květoslava a Wolfgang SPITZBARDT. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85429-86-1. Odborná kniha 2003

Profesní vizitka