prof. PhDr. Jindřiška Bártová
Profesorka
e-mail: 5266@post.jamu.cz
UČO: 5266
Členství v akademických orgánech Funkce
Umělecká rada HF člen
Oborová rada Interpretace a teorie interpretace HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra hudebních a humanitních věd Profesorka

Název Typ Rok
BÁRTOVÁ, Jindra. Osobnosti Hudební fakulty II. Brno: JAMU, 2020, 340 s. ISBN 978-80-7460-176-7. Editorství odborné knihy 2020
BÁRTOVÁ, Jindra. Miloslav Ištvan kdysi a dnes. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020, s. 56-61. ISBN 978-80-7460-176-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
BÁRTOVÁ, Jindra. Jan Trojan: Region je pro mne základní jednotka výzkumu. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020, s. 29-55. ISBN 978-80-7460-176-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
BÁRTOVÁ, Jindra. Anna Barová: Posedlost divadlem umocněná emocí hudby. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020, s. 10-28. ISBN 978-80-7460-176-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
BÁRTOVÁ, Jindra. Co střeží Karyatidy aneb Průvodce Hudební fakultou. Vydání první. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020, 51 s. ISBN 978-80-7460-181-1. Popularizační texty a aktivity 2020
BÁRTOVÁ, Jindra. Půlstoletí brněnského festivalového dění. Brno: Filharmonie Brno, 2019, 11 s. Přehledové a vzdělávací texty 2019
BÁRTOVÁ, Jindra. Jsem hudebník a jmenuji se Veselka. Brno: Nakladatelství JAMU, 2019, 83 s. ISBN 978-80-7460-158-3. Odborná kniha 2019
BÁRTOVÁ, Jindra. Muzikolog Jiří Vysloužil. Brno: Nakladatelství JAMU, 2018, 141 s. ISBN 978-80-7460-136-1. Odborná kniha 2018
BÁRTOVÁ, Jindra. JAMU - Janáčkovo dědictví? In Janáčkiana 2018, Ostrava. 2018. Prezentace na konferencích 2018
BÁRTOVÁ, Jindra, Monika HOLÁ, Petr LYKO, Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Sofija ČOLOVIČ, Martina FARANA, Radmila ŠABACKÁ MARZYOVÁ, Alena STROJILOVÁ, Vojtěch DLASK, Jan DOBIÁŠ, Michal KOŠUT, František VESELKA a Milena DRATVOVÁ. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. Blansko: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017, 199 s. ISBN 978-80-7460-120-0. Odborná kniha 2017
BÁRTOVÁ, Jindra a Květoslava HORÁČKOVÁ. Divadlo vytvořené hudbou : Janáčkovské inscenace režiséra Václava Věžníka. In Acta musicologica et theatrologica. První vydání. Brno: JAMU, 2017, s. 108-129. Acta musicologica et theatrologica, 21. ISBN 978-80-7460-102-6. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2017
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Firkušný, Janáček a Brno. In Rudolf Firkušný člověk ? pedagog ? umělec. Brno: Ediční středisko JAMU, 2012, 12 s. ISBN 978-80-7460-032-6. Stať ve sborníku 2012
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Neměl čas poznat, proč u nás volíme soudce. 2011. Účelové publikace 2011
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Kaprálová in the Context of Czech Music. In The Kaprálová Companion. USA: Lexington Books, 2011, 12 s. ISBN 978-0-7391-6723-6. Stať ve sborníku 2011
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Kaprálová in the Context of Czech Music. In The Kaprálová Companion. Plymouth, United Kingdom: Lexington Books, Plymouth, United Kingdom, 2011, 15 s. ISBN 978-0-7391-6723-6. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Stručná historie dlouhého čekání. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 6, 5 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2010
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Stručná historie dlouhého čekání na brněnský koncertní sál. Opus musicum. 2010, č. 6, 5 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2010
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Přemítání nejen o hudbě. In Přemítání nejen o hudbě. Brno: JAMU Brno, 2010, 50 s. Úvahy a názory, č.3. ISBN 978-80-86928-74-6. Odborná kniha 2010
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Miloslav Ištvan: Complete works for string quartett. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 5, 2 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2010
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Činnost sdružení Camerata Brno v závěrečné fázi jeho existence. In Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2010, 8 s. ISBN 978-80-210-5303-8. Stať ve sborníku 2010
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Několik vzpomínkových střípků na kolegy z konzervatoře. 2009. Účelové publikace 2009
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Teorie a dějiny hudby na JAMU v prvních letech její existence. 2009. Účelové publikace 2009
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka ? Janáček. 2007. Účelové publikace 2007
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky/ /vztahu Veselka ? Janáček (upravená verze). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 8 s. ISBN 978-80-210-4270-4. Stať ve sborníku 2007
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Janáček učitel, jeho žáci a jeho dědicové. In Fenomén Janáček včera a dnes. Brno: Konzervatoř Brno, 2006, 6 s. ISBN 80-87005-00-7. Stať ve sborníku 2006
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Rodové zázemí hudebního skladatele Miloslava Ištvana. 2006. Účelové publikace 2006
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Státní filharmonie Brno a hudba dvacátého století. In Historie a současnost Státní filharmonie Brno. Sborník statí k 50. výročí Státní filharmonie Brno. Brno: Státní filharmonie Brno, 2006, 4 s. ISBN 80-239-5080-0. Stať ve sborníku 2006
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Brněnská kompoziční tvorba v šedesátých letech a její reflexe. Hommage ? Jiří Fukač. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 9 s. ISBN 80-210-3965-5. Stať ve sborníku 2005
BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Vliv Janáčkova kompozičního myšlení na pozdější generace skladatelů. Opus musicum. 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 66-73. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2004
BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Camerata Brno. In Camerata Brno. JAMU Brno: JAMU Brno, 2004, 294 s. Acta Musicologica et theatrologica. ISBN 80-85429-97-7. Odborná kniha 2004
BÁRTOVÁ, Jindra a Monika HOLÁ. Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně. Jamu Brno: JAMU, 2003, 179 s. Acta musicologica et theatrologica č.9. ISBN 80-85429-88-8. Odborná kniha 2003
BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Camerata Brno. In Camerata Brno. Jamu Brno: JAMU, 2003, 293 s. Acta musicologica et teatrologica č. 10. ISBN 80-85429-87-X. Odborná kniha 2003
BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Dirigentské vystoupení Edgara Varése a otazníky s ním spojené. Hudební rozhledy. 2003, roč. 56, č. 3, s. 36-39. ISSN 9918-6996. Článek v odborném periodiku 2003
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Tematický a bibliografický katalog Vítězslava Nováka. Opus musicum. 1999, roč. 31, č. 5, s. 51. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1999
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Oxfordský slovník. Opus musicum. 1999, roč. 31, č. 2, s. 64-66. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1999
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Leoš Janáček, c. k. učitel hudby. Opus musicum. 1998, roč. 30, 4-5, s. 131;138. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1998
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Janáčkovo působení na učitelském ústavu v Brně a hudební obzor venkovského učitele na přelomu 19. a 20. století. Hudební věda. 1998, roč. 35, č. 4, s. 377;383. ISSN 0018-7003. Článek v odborném periodiku 1998
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Miloslav Ištvan. In Miloslav Ištvan. Brno: JAMU, 1997. ISBN 80-85429-33-0. Odborná kniha 1997
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Wolte Varese Dirigent werden? Edgard Varese und sein Konzert mit der Tschechischen Philharmonie. Das Orchester. 1996, roč. 44, 7-8, s. 15;18. ISSN 0030-4468. Článek v odborném periodiku 1996
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vliv divadla na skladatelskou tvorbu. Scénická a artificiální hudba v díle Miloslava Ištvana. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 1, s. 8;14. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1996
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Jan Kapr. In Jan Kapr. Brno: JAMU, 1994. ISBN 80-85429-13-6. Odborná kniha 1994
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Poválečná hudební kritika z pohledu kulturních rubrik deníků v Brně. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 4, s. 115;119. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1994