Ing. Jana Vondráčková
Tajemnice
tel: 54259 1611
e-mail: vondrackova@jamu.cz
UČO: 5400
Tajemnice
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 100 A