Ing. Jana Vondráčková
Tajemnice
tel: 54259 1611
e-mail: vondrackova@jamu.cz
UČO: 5400
Tajemnice
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Hudební produkce HF člen
Kolegium děkana HF člen
Kolegium rektora JAMU člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Tajemnice
Děkanát Vedoucí pracoviště
Katedra hudební produkce Odborná asistentka