Mgr. Jana Michálková Slimáčková , Ph.D.
Odborná asistentka
tel: 54259 1624
e-mail: slimackova@jamu.cz
UČO: 5375
Odborná asistentka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 010
Pracoviště Funkce
Katedra hudebních a humanitních věd Odborná asistentka

Název Typ Rok
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana a Michal SCHUSTER. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a Malá Haná. 2022. Vyžádané přednášky 2022
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Wiedermann jako tvůrce a interpret scénické hudby: Ortnerův Řezbář Vít Stoss v Praze roku 1943. Muzikologické fórum. 2022, roč. 11, č. 1, s. 42-56. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2022
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Alessandro Poglietti na Moravě. Musicologica olomucensia. 2022, roč. 2022, č. 2, s. 53-70. ISSN 2787-9186. Článek v odborném periodiku 2022
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Life and works of the organist Bedřich Antonín Wiedermann: sources and published documents. In 2022 IAML Congress, Prague, Czech Republic. 2022. Prezentace na konferencích 2022
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Wiedermann jako tvůrce a interpret scénické hudby: Ortnerův Řezbář Vít Stoss v Městských divadlech pražských roku 1943. In Výroční konference ČSHV 2021 - Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace. 2021. Prezentace na konferencích 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a lidová píseň. In David Kozel, Karl Steinmetz. Janáčkiana 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference. Ostrava: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, 2021. s. 71-77. ISBN 978-80-7599-249-9. Stať ve sborníku 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann. Radio Proglas, 2021. Popularizační texty a aktivity 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann Variace a fuga na moravskou národní píseň z doby Napoleonovy: historie – souvislosti – hodnocení. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2021, X., 1-2, s. 99-109. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bohatýr varhan Bedřich Antonín Wiedermann. In Časopis Harmonie. http://www.muzikus.cz/homepage/, 2021. s. 29-33. ISSN 1210-8081. Popularizační texty a aktivity 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Misattributed and Uncertainly Ascribed Eighteenth-Century Organ Pieces in the Czech Lands. In International scholarly conference Authentic, Fake or Mistaken Identity? Creation, Recreation, Deception and Forgery in Music. 2021. Prezentace na konferencích 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a Brno. In Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU – JAMUsica 2021. 2021. Prezentace na konferencích 2021
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a lidová píseň. In Konference Janáčkiana 2020. 2020. Prezentace na konferencích 2020
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Anglikánská hudba v průběhu staletí. Rádio Proglas, 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann : pioneer of the organ as a concert instrument. Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-14. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2020-1-1. Článek v odborném periodiku 2020
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann Variace a fuga na moravskou národní píseň z doby Napoleonovy: historie – analýza – hodnocení. In Mezinárodní výroční konferenci 2020 České společnosti pro hudební vědu. 2020. Prezentace na konferencích 2020
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Franz Xaver Richter a jeho oratorium La deposizione dalla Croce Gesù Cristo. Český rozhlas 3 - stanice Vltava, 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. The Organ Compositions of Bedřich Antonín Wiedermann. Muzikološki zbornik /Musicological annual. 2020, LVI, č. 1, s. 59-78. ISSN 0580-373X. doi:10.4312/mz.56.1.59-78. Článek v odborném periodiku 2020
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Tance v hudbě 17. a 18. století. In Smyčcové soboty, Konzervatoř Brno. 2019. Vyžádané přednášky 2019
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhanní tvorba B. A. Wiedermanna. In Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMUsica. 2019. Prezentace na konferencích 2019
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann, učitel Moyzese a Cikkera. In Edita Bugalová. Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín V: Príspevky k hudobnej regionalistike. 1. vydání. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, 2019. s. 50-56. ISBN 978-80-8060-467-7. Stať ve sborníku 2019
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2019, VIII, 1-2, s. 110-116. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2019
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době. In Výroční konference ČSHV 2018 - Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy. 2018. Prezentace na konferencích 2018
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – průkopník varhan jako koncertního nástroje. In Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Hudební kultura samostatného Československa (1918–1939) / Hudební kultura nového státu. 2018. Prezentace na konferencích 2018
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann, varhanní učitel Moyzese a Suchoně. In MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN - VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN IV. 2018. Prezentace na konferencích 2018
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Styly evropské hudby v 17. a 18. století. In Seminář NIDV Hra na varhany číslo programu: Y61-07-15-181 akreditace č. j. : MSMT-17757/2014-1-551. 2018. Vyžádané přednášky 2018
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník František Michálek a jeho mnohostranná umělecká činnost. In Edita Bugalová. Malé osobnosti veľkých dejin – veľké osobnosti malých dejin: Príspevky k hudebnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum-Hudebné múzeum, 2018. s. 246-257. ISBN 978-80-8060-445-5. Stať ve sborníku 2018
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Art or Gebrauchsmusik – the Ordinary of the Mass in Central European music in the second half of the 17th century. In 18th Biennial International Conference on Baroque Music. 2018. Prezentace na konferencích 2018
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Fugue as the main musical organ form of the Czech lands in the context of organ music in Central Europe. In 17th Biennial International Conference on Baroque Music. 2016. Prezentace na konferencích 2016
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Přehled skladatelů varhanní hudby. 1. vydání. Brno, 2015. 229 s. ISBN 978-80-7460-089-0. Přehledové a vzdělávací texty 2015
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. The Sacred and the Profane in the Organ Music of the Czech Lands in the 19th and 20th Centuries. Muzikološki zbornik /Musicological annual. 2014, L, č. 2, s. 293-298. ISSN 0580-373X. Článek v odborném periodiku 2014
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Fenomén autenticity v hnutí staré hudby. Muzikologické fórum. Praha, 2014, II, 1-2/2014, s. 70-77, 70-77. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2014
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Hudba v mešní liturgii 17. století – hudební divadlo pro lid? In kolektiv autorů. Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2011. s. 123-129. ISBN 978-80-7405-156-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Hudební sbírky. Registr interkulturních procesů. Zpráva o interkulturních badatelských projektech. Německá hudební kultura ve východní Evropě. Hudební věda. Praha: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky,, 2009. ISSN 0018-7003. Recenze 2009
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Kerala Johnson Snyder: Dieterich Buxtehude. Varhaník v Lübecku. 2008. Účelové publikace 2008
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Z andělských kůrů přes císařský dvůr pod tureckou šavli. 2006. Účelové publikace 2006
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Jan Křtitel Vaňhal: True patriot and Zealous Christian. 2005. Článek v odborném periodiku 2005
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Stile antico jako dědictví renesanční polyfonie. 2005. Účelové publikace 2005
MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Jan Křtitel Vaňhal a jeho vídeňská Preambula (1815). 2004. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2004