Mgr. MgA. Jan Ocetek , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1625
e-mail: 10084@post.jamu.cz
UČO: 10084
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF M-HUDUM 8211820 (abs.) (ukonč.)
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice, dirigování a operní režie Odborný asistent

Předmět Kód
Dirigování I H60059Sz
Sluchová analýza I H60324z
Cvičný sbor H81006z

Předmět Kód
Sluchová analýza I H60324z
Cvičný sbor H81006z