doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1625
e-mail: 10084@post.jamu.cz
UČO: 10084
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF M-HUDUM DIRSBOR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra dirigování a operní režie Odborný asistent

Předmět Kód
Cvičný sbor H81006z
Dirigování I H60059Sz
Sluchová analýza I H60324z

Předmět Kód
Sluchová analýza I H60324z
Cvičný sbor H81006z

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. et MgA. Jan Ocetek (narozen 1972 v Brně) vystudoval Hudební výchovu a matematiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university (1991 – 1996), Filozofickou fakultu MU – obor hudební věda – estetika (1992 – 1997) a Janáčkově akademii múzických umění - obor sbormistrovství u prof. Lubomíra Mátla (1995 - 2000). V současnosti dokončuje interní doktorandské studium na JAMU a od října 2014 působí jako pedagog na katedře Kompozice, dirigování a operní režie. Od roku 2000 je druhým sbormistrem a asistentem ředitele Českého filharmonického sboru Brno. V roce 1993 založil Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS, který se stal v roce 2000 reprezentativním tělesem Vysokého učení technického v Brně. S ním dosáhl četných úspěchů na mnoha českých i mezinárodních soutěžích a festivalech. Dále je uměleckým ředitelem celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT a působil jako člen přípravného výboru Festivalu sborového umění Jihlava a člen Odborné rady NIPOS ARTAMA pro sborový zpěv.

11. 5. 2016