MgA. Jan Kavan , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1614
e-mail: 5477@post.jamu.cz
UČO: 5477
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF D-HUDUM TEORKOM kombin. (abs.) (ukonč.)
HF M-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Odborný asistent