Bc. Jan Čižmář , Ph.D., M.A., B.A., dipl. um.
Odborný asistent
e-mail: 17206@post.jamu.cz
UČO: 17206
Odborný asistent
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra varhanní a historické interpretace Odborný asistent