MgA. Gabriel Rovňák , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1645
e-mail: 11824@post.jamu.cz
UČO: 11824
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM DIRORCH (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM DIRORCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra dirigování a operní režie Odborný asistent

MgA. Gabriel Rovňák ml., PhD.

Základné informácie:
 • Gabriel Rovňák ml. sa narodil v roku 1983 v Bratislave. Je ženatý a má dve deti.
Katedra dirigovania a opernej réžie HF JAMU
 • Gabriel Rovňák ml. pôsobí na HF JAMU od roku 2013. Najskôr vyučoval ako študent doktorandského štúdia, po jeho absolvovaní sa stal odborným asistentom a svoje pedagogické pôsobenie rozšíril.
Odborný asistent
 • Ako odborný asistent zabezpečuje výuku predmetov Základy dirigovania, Sluchová analýza a vyučuje tiež orchestrálne dirigovanie študentov zbormajsterstva. Bol spoluautorom novej akreditácie predmetov orchestrálneho dirigovania. Zároveň pôsobí ako tajomník katedry. V rámci tejto pozície organizuje kurzy zahraničných a domácich pedagógov, koordinuje činnosť cvičného orchestra a ďalších projektov katedry.
Vzdelanie a akademické kvalifikácie
 • 2017 - získaný titul "Odborný asistent" na HF JAMU 2016 - ukončené doktorandské štúdium, získaný titul PhD. na HF JAMU
 • 2010 - ukončené magisterské štúdium, získaný titul MgA. na HF JAMU
 • 2007 - ukončené bakalárske štúdium, získaný titul BcA. na HF JAMU
 • 2004 - ukončené štúdium na Konzervatóriu v Bratislave s titulom "Najlepší absolvent" a nadobudnutý titul dipl. um.
Zamestnania
 • Od roku 2017 pedagóg HF JAMU.
 • Od roku 2006 zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru
Pedagogická činnosť
 • Od roku 2013 pôsobí Gabriel Rovňák ml. ako pedagóg na Hudobnej fakulte JAMU. Od roku 2006 je zbormajstrom Bratislavkého chlapčenského zboru.
Vedeckovýskumná činnosť
 • Od roku 2013 vývoj formátu vzdelávacích koncertov pre deti a mládež v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina a Bratislavským chlapčenským zborom. 2017 - O zborovom spievaní na Slovensku. Článok v odbornom periodiku o histórii zborového spievania na Slovensku po roku 2000. 2017 - Zdeněk Košler-život a dielo, biografická publikácia o umeleckom odkaze českého dirigenta 2015 - Výstava o živote a diele dirigenta Zdeňka Košlera v Slovenskom národnom divadle 2014 - Výstava o živote a diele dirigenta Zdeňka Košlera v Národnom divadle v Prahe
Akademická stáž
 • 2013 - Hochschule für Musik und Theater Hamburg, naštudovanie a uvedenie opery L. Janáčka - Příhody lišky Bystroušky.
Univerzitné aktivity
 • Počas štúdia a pedagogického pôsobenia bol členom: - Akademický senát HF JAMU - Akademický senát JAMU - Edičná komisia
Mimouniverzitné aktivity:
 • Gabriel Rovňák je autorom, dirigentom a moderátorom najväčšieho slovenského vzdelávacieho cyklu koncertov, ktoré každý rok sledujú desaťtisíce mladých ľudí na živých koncertoch i prostredníctvom televíznych a internetových prenosov. S Bratislavským chlapčenským zborom sa predstavil ako zbormajster v Európe, Ázii, Amerike i Kanade. Pôsobí ako hosťujúci dirigent Opery Slovenského národného divadla, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho komorného orchestra Žilina a ďalších telies.
Ocenenia
 • Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý vedie Gabriel Rovňák ml. s Magdalénou Rovňákou, získal množstvo ocenení na súťažiach v zahraničí.

29. 9. 2022