prof. MgA. Blanka Juhaňáková , ArtD.
Profesorka
tel: 54259 1625
e-mail: 19157@post.jamu.cz
UČO: 19157
Profesorka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF M-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
HF M-HUDUM DIRSBOR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra dirigování a operní režie Profesorka

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., od detstva disponuje absolútnym sluchom. Po maturitnom štúdiu na konzervatóriu (hra na klavíri, spev), pokračovala na JAMU v Brne pod pedagogickým vedením prof. Inessy Janíčkovej, najprv v odbore klavír a po absolutóriu pokračovala v štúdiu dirigovania zboru na tej istej akadémii.
Zaměstnání
  • V rokoch 1991 – 2001 pôsobila ako zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru a od roku 2005 do roku 2014 zastávala post hlavnej zbormajsterky tohto významného slovenského profesionálneho telesa. Široké profesijné portfólium profesorky Blanky Juhaňákovej obsahuje aj významné projekty v parížskej Invalidovni, vo Viedenskej štátnej opere, v Španielsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, v Istanbule, Budapešti, na Sicílii, v Japonsku s Viedenskou filharmóniou a spolupracovala aj s Berlínskou filharmóniou. Zo svojho doterajšieho umeleckého života si však ako dirigentka najviac cení, že mala možnosť spolupracovať so vzácnymi dirigentskými osobnosťami svetových mien, ako boli: Claudio Abbado, Zubin Mehta, Jean Claude Casadesus, Alain Lombard, Pierre Boulez, Pedro Halffter, Bertrand de Billy, Daniel Gatti, Ralf Weikert, Fabio Luisi, Sascha Goetzel, Franz Welser-Möst a ďalší…
Pedagogická činnost
  • Okrem umeleckej činnosti môžeme vyzdvihnúť jej pedagogickú činnosť. Od roku 2000 pôsobí pedagogicky na HF VŠMU v Bratislave na Katedre skladby a dirigovania, vychovala študentov pre profesionálne pôsobenie v SFZ, SND, ale aj v RTVS. Titul profesor získala v roku 2012 z rúk prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Od septembra 2014 pôsobí ako pedagogička aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Výsledkom jej práce v akademickom prostredí je napríklad úspech študentov Petra Reznika (1. miesto) a Gabriely Vavrovej (3. miesto) na 6. ročníku Medzinárodnej dirigentskej súťaže v Banskej Bystrici v kategórii vysokých škôl, v konkurencii piatich európskych krajín.
Ocenění
  • V roku 2005 bola ocenená Cenou Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí. Za mimoriadne dirigentské a zbormajsterské umelecké výkony na medzinárodných hudobných scénach získala v roku 2012 ocenenie Krištáľové krídlo. V tom istom roku jej bola udelená Cena mesta Holíč za reprezentáciu umeleckej hudobnej tvorby.

28. 10. 2022