prof. Barbara Maria Willi , Ph.D., MBA
Děkanka
tel: 54259 1601
e-mail: willi@jamu.cz
UČO: 5403
Děkanka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 104 A

Předmět Kód
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82043l
Historická metodika II H85039Al
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III H82040l
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82038l
Specializovaný generálbas II H82029l
Historické ladění H70213l
Komorní hra a b. c. III abs. projekt H50791l
Interpretace staré hudby I H60157l
Hra na cembalo II H60087l
Komorní hra a b. c. II H50790l
Disertační práce VIII HPH066l
Disertační práce II HPH063l
Umělecký výkon IV HPH057l
Umělecký výkon II HPH056l
Teoretická reflexe oborového studia IV HPH051l
Teoretická reflexe oborového studia II HPH050l
Interpretace staré hudby II HF0313l
Interpretace staré hudby I HF0312l
Hlavní předmět programu II - kladívkový klavír HF0264l
Hlavní předmět programu I - kladívkový klavír HF0263l
Hlavní předmět programu II - kladívkový klavír HF0261l
Hlavní předmět programu I - kladívkový klavír HF0260l
Interpretace staré hudby II HF0254l
Interpretace staré hudby I HF0253l
Basso continuo II HF0234l
Basso continuo I HF0233l
Basso continuo II HF0231l
Basso continuo I HF0230l
Hlavní předmět programu II - cembalo a historické klávesové nástroje HF0204l
Hlavní předmět programu I - cembalo a historické klávesové nástroje HF0203l
Hlavní předmět programu II - cembalo a historické klávesové nástroje HF0201l
Hlavní předmět programu I - cembalo a historické klávesové nástroje HF0200l
Basso continuo I HDH013l
Barokní a klasicistní komorní hra I HDH015l
Interpretation of Early Music I HF0119l
Interpretation of Early Music II HF0120l
Chamber Music II HF0122l
Interpretace staré hudby I HDH007l
Dějiny a literatura oboru I HDH009l
Self-management kurs I HDH011l
Interpretační seminář HDH005l
Hlavní obor I HDH003l
Disertační práce DH1006l

Předmět Kód
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82043z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III H82040z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82038z
Specializovaný generálbas II H82029z
Basso continuo na klávesový nástroj H80017z
Basso continuo na klávesový nástroj H80017Az
Interpretace staré hudby II H60158z
Interpretace staré hudby I H60157z
Interpretace staré hudby I H60155z
Komorní hra a b. c. III abs. projekt H50791z
Komorní hra a b. c. II H50790z
Interpretace staré hudby I H50650z
Disertační práce III HPH064z
Disertační práce I HPH063z
Umělecký výkon III HPH057z
Umělecký výkon I HPH056z
Teoretická reflexe oborového studia III HPH051z
Interpretace staré hudby II HF0313z
Hlavní předmět programu II - kladívkový klavír HF0264z
Interpretace staré hudby I HF0312z
Teoretická reflexe oborového studia I HPH050z
Interpretace staré hudby II HF0254z
Hlavní předmět programu I - kladívkový klavír HF0260z
Hlavní předmět programu I - kladívkový klavír HF0263z
Hlavní předmět programu II - kladívkový klavír HF0261z
Basso continuo I HF0233z
Basso continuo II HF0234z
Interpretace staré hudby I HF0253z
Basso continuo I HF0230z
Hlavní předmět programu I - cembalo a historické klávesové nástroje HF0203z
Basso continuo II HF0231z
Interpretation of Early Music II HF0120z
Hlavní předmět programu I - cembalo a historické klávesové nástroje HF0200z
Hlavní předmět programu II - cembalo a historické klávesové nástroje HF0201z
Hlavní předmět programu II - cembalo a historické klávesové nástroje HF0204z
Interpretation of Early Music I HF0119z
Dějiny a literatura oboru II HDH010z
Barokní a klasicistní komorní hra II HDH016z
Basso continuo II HDH014z
Self-management kurs II HDH012z
Self-management kurs I HDH011z
Interpretace staré hudby II HDH008z
Hlavní obor II HDH004z
Příprava diplomové práce HDH002z

Předmět Kód
Specializovaný generálbas II H82029z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82043z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III H82040z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82038z
Basso continuo na klávesový nástroj H80017Az
Basso continuo na klávesový nástroj H80017z
Mezinárodní semestr staré hudby H80058z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80039z
Specializovaný generálbas I H80027z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80016z
Historické ladění H70213z
Interpretace staré hudby I H60155z
Interpretace staré hudby II H60158z
Interpretace staré hudby I H60157z
Hra na cembalo II H60087z
Hra na cembalo I H60086z
Komorní hra a b. c. III abs. projekt H50791z
Interpretace staré hudby I H50650z
Komorní hra a b. c. I H50789z
Komorní hra a b. c. II H50790z
Interpretation of Early Music I HF0119z
Chamber Music I HF0121z
Studium repertoáru s cembalem HDH020z
Historické ladění HDH017z
Kontrapunkt HDH018z
Historická improvizace HDH019z
Barokní a klasicistní komorní hra II HDH016z
Barokní a klasicistní komorní hra I HDH015z
Basso continuo II HDH014z
Basso continuo I HDH013z
Self-management kurs II HDH012z
Interpretační seminář HDH006z
Interpretace staré hudby I HDH007z
Interpretace staré hudby II HDH008z
Dějiny a literatura oboru I HDH009z
Dějiny a literatura oboru II HDH010z
Self-management kurs I HDH011z
Diplomová práce HDH002z
Hlavní obor I HDH003z
Hlavní obor II HDH004z
Interpretační seminář HDH005z