prof. Barbara Maria Willi , Ph.D.
Děkanka
tel: 54259 1601
e-mail: willi@jamu.cz
UČO: 5403
Děkanka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 104 A

Předmět Kód
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80039z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80016z
Basso continuo na klávesový nástroj H80017Az
Basso continuo na klávesový nástroj H80017z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82043z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III H82040z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82038z
Specializovaný generálbas II H82029z
Mezinárodní semestr staré hudby H80058z
Specializovaný generálbas I H80027z
Historické ladění H70213z
Interpretace staré hudby II H60158z
Interpretace staré hudby I H60157z
Interpretace staré hudby I H60155z
Hra na cembalo I H60086z
Hra na cembalo II H60087z
Komorní hra a b. c. III abs. projekt H50791z
Komorní hra a b. c. II H50790z
Komorní hra a b. c. I H50789z
Chamber Music I HF0121z
Interpretace staré hudby I H50650z
Studium repertoáru s cembalem HDH020z
Interpretation of Early Music I HF0119z
Historické ladění HDH017z
Kontrapunkt HDH018z
Historická improvizace HDH019z
Basso continuo II HDH014z
Barokní a klasicistní komorní hra II HDH016z
Barokní a klasicistní komorní hra I HDH015z
Basso continuo I HDH013z
Self-management kurs II HDH012z
Self-management kurs I HDH011z
Dějiny a literatura oboru II HDH010z
Dějiny a literatura oboru I HDH009z
Interpretace staré hudby II HDH008z
Interpretace staré hudby I HDH007z
Interpretační seminář HDH006z
Interpretační seminář HDH005z
Hlavní obor I HDH003z
Hlavní obor II HDH004z
Diplomová práce HDH002z