prof. MgA. Alena Vlasáková
Akademický pracovník ii
tel: 54259 1615
e-mail: 5399@post.jamu.cz
UČO: 5399
Akademický pracovník ii
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 112
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Interpretace a teorie interpretace HF člen
Studium
HF M-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Akademický pracovník ii
Katedra klavírní interpretace Profesorka

Předmět Kód
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Hra na klavír KP2 H70143l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Hra na klavír KP1 H70115l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Metodika klavírní hry H70007l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na klavír I H70006l
Interpretační seminář I H70005l
Metodika klavírní hry H60234l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Hra na nástroj I H60101Kl
Disertační práce VIII HPH066l
Komorní hra 4 - ansámbl HF0406l
Umělecký výkon II HPH056l
Klavírní koncert HF0401l
Didaktika klavírní hry 1 HF0397l
Historie klavírní hry a pedagogiky HF0396l
Praxe v metodickém centru 1 HF0377l
Teorie klavírní interpretace HF0395l
Hra instruktivní literatury 1 HF0367l
Pedagogický seminář 2 HF0364l
Pedagogický seminář 1 HF0363l
Komorní hra 4 HF0360l
Hra na klavír 4 HF0359l
Doprovod klavírního koncertu HF0358l
Hra na klavír 2 HF0354l
Komorní hra 2 HF0355l
Hra na klavír 3 HF0356l
Hra na klavír 1 HF0352l

Předmět Kód
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Hra na klavír KP2 H70143z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Hra na klavír KP1 H70115z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Didaktika klavírního umění H70013z
Komorní hra I H70009z
Metodika klavírní hry H70007z
Hra na klavír I H70006z
Interpretační seminář I H70005z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Metodika klavírní hry H60234z
Klavírní koncert HF0401z
Komorní hra 4 - ansámbl HF0406z
Umělecký výkon I HPH056z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Hra na nástroj I H60101Kz
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Historie klavírní hry a pedagogiky HF0396z
Didaktika klavírní hry HF0397z
Teorie klavírní interpretace HF0395z
Praxe v metodickém centru 1 HF0377z
Hra instruktivní literatury 1 HF0367z
Pedagogický seminář 2 HF0364z
Pedagogický seminář 1 HF0363z
Komorní hra 4 HF0360z
Doprovod klavírního koncertu HF0358z
Hra na klavír 4 HF0359z
Hra na klavír 3 HF0356z
Hra na klavír 1 HF0352z
Hra na klavír 2 HF0354z
Komorní hra 2 HF0355z

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Klavírní koncert HF0401l
Umělecký výkon II HPH056l
Disertační práce VIII HPH066l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Hra na nástroj I H60101Kl
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Metodika klavírní hry H60234l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Interpretační seminář I H70005l
Hra na klavír I H70006l
Metodika klavírní hry H70007l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Didaktika klavírního umění H70013l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Hra na klavír KP2 H70143l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Hra na klavír KP1 H70115l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Hra na klavír 1 HF0352l
Teorie klavírní interpretace HF0395l

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Hra na klavír KP2 H70143z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Hra na klavír KP1 H70115z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Komorní hra I H70009z
Metodika klavírní hry H70007z
Hra na klavír I H70006z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Interpretační seminář I H70005z
Metodika klavírní hry H60234z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Hra na nástroj I H60101Kz
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z
Umělecký výkon I HPH056z
Klavírní koncert HF0401z
Teorie klavírní interpretace HF0395z
Hra na klavír 1 HF0352z

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Hra na klavír KP2 H70143l
Pedagogický seminář H70142l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Hra na klavír KP1 H70115l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Metodika klavírní hry H70007l
Hra na klavír I H70006l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Interpretační seminář I H70005l
Teorie klavírní interpretace H60352l
Metodika klavírní hry H60234l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj I H601011l
Hra na nástroj I H60101Kl
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Hra na klavír KP2 H70143z
Pedagogický seminář H70142z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Hra na klavír KP1 H70115z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Metodika klavírní hry H70007z
Komorní hra I H70009z
Interpretační seminář I H70005z
Hra na klavír I H70006z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Teorie klavírní interpretace H60352z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Metodika klavírní hry H60234z
Hra na nástroj I H60101Kz
Hra na nástroj I H601011z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Hra na klavír KP2 H70143l
Pedagogický seminář H70142l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Hra na klavír KP1 H70115l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Metodika klavírní hry H70007l
Interpretační seminář I H70005l
Hra na klavír I H70006l
Teorie klavírní interpretace H60352l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Metodika klavírní hry H60234l
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj I H601011l
Hra na nástroj I H60101Kl
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l

Předmět Kód
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Hra na klavír KP2 H70143z
Pedagogický seminář H70142z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Hra na klavír KP1 H70115z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Komorní hra I H70009z
Metodika klavírní hry H70007z
Interpretační seminář I H70005z
Hra na klavír I H70006z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Teorie klavírní interpretace H60352z
Metodika klavírní hry H60234z
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj I H601011z
Hra na nástroj I H60101Kz
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z