prof. MgA. Alena Vlasáková
Akademický pracovník ii
tel: 54259 1615
e-mail: 5399@post.jamu.cz
UČO: 5399
Akademický pracovník ii
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 112
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Interpretace a teorie interpretace HF člen
Studium
HF M-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Akademický pracovník ii
Katedra klavírní interpretace Profesorka

Předmět Kód
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Hra na klavír KP2 H70143l
Pedagogický seminář H70142l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Hra na klavír KP1 H70115l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Metodika klavírní hry H70007l
Hra na klavír I H70006l
Interpretační seminář I H70005l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Teorie klavírní interpretace H60352l
Metodika klavírní hry H60234l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Hra na nástroj I H601011l
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj I H60101Kl
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l

Předmět Kód
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Hra na klavír KP2 H70143z
Pedagogický seminář H70142z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Hra na klavír KP1 H70115z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Komorní hra I H70009z
Metodika klavírní hry H70007z
Hra na klavír I H70006z
Interpretační seminář I H70005z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Teorie klavírní interpretace H60352z
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106z
Metodika klavírní hry H60234z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj I H601011z
Hra na nástroj I H60101Kz
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Hra na klavír KP2 H70143l
Pedagogický seminář H70142l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Hra na klavír KP1 H70115l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Metodika klavírní hry H70007l
Interpretační seminář I H70005l
Hra na klavír I H70006l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Teorie klavírní interpretace H60352l
Metodika klavírní hry H60234l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106l
Hra na nástroj I H601011l
Hra na nástroj I H60101Kl
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Pedagogický seminář H70142z
Hra na klavír KP2 H70143z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Hra na klavír KP1 H70115z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Komorní hra I H70009z
Metodika klavírní hry H70007z
Hra na klavír I H70006z
Metodika klavírní hry H60234z
Interpretační seminář I H70005z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Teorie klavírní interpretace H60352z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj I H601011z
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Hra na nástroj I H60101Kz
Dějiny klavírní interpretace I H60035z