Promoce

V pátek, 22. října 2021 od 10:00 proběhnou promoce (místnost č. 202, 2. patro) absolventů Divadelní fakulty JAMU. Všechny studenty, kteří se promocí účastní prosíme o včasný příchod na zkoušku, která začíná v 9:30.    Absolvent, který neuhradí poplatek (Kč 200,–), nebude se moci promoce zúčastnit! Poplatek uhraďte přes obchodní centrum IS: https://is.jamu.cz/auth/obchod/fakulta/DF/ Podmínkou pro vydání VŠ diplomu je řádně vyplněný výstupní list! K dispozici na studijním oddělení fakulty nebo na webových stránkách fakulty.   Více informací zde

Datum a čas konání: 22. 10. 2021 v 10:00 h

Místo konání: Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, Brno