Akademický senát HF JAMU si zvolil své vedení

Na prvním zasedání nově zvoleného akademického senátu, které se konalo 14. prosince 2022, byli zvoleni zástupci AS HF JAMU.

Jako předseda byl zvolen

prof. Jan Jiraský

Post místopředsedy bude zastávat 

prof. Martin Opršál

Tajemnicí AS HF JAMU je

Anežka Pokorná