Akademický senát HF JAMU se připojuje 
k prohlášení AS JAMU

 

Akademický senát HF JAMU se připojuje 
k prohlášení Akademického senátu JAMU 
k podfinancování veřejného vysokého školství a připojuje se k podpoře iniciativy Hodina pravdy.
Podporuje také shromáždění k iniciativě Hodina pravdy, které se uskuteční 28. března od 12.00 před budovou Hudební fakulty JAMU.
Předmětem protestu je jejich dlouhodobé finanční podhodnocení, stav nám tak důvěrně známý.

 

prof. MgA. Jan Jiraský

předseda AS HF JAMU

Prohlášení Akademického senátu JAMU