Pedagogové MC

Lektorský sbor je tvořen převážně pedagogy JAMU i externími spolupracovníky MC a je průběžně doplňován dle zájmu a profesionální orientace frekventantů o další lektory. Aktuální pedagogické obsazení naleznete na stránkách:

Lektorský sbor tvoří:

 • prof. Jiří Doležel – Hra na klavír, Vyučovatelská praxe, Pedagogické konzultace, Korepetice
 • MgA. Martin Fišl – Hra na klavír, Vyučovatelská praxe, Pedagogické konzultace, Vedení závěrečných prací
 • Mgr. Josefa Hloušková – Hra na klavír, Vyučovatelská praxe, Pedagogické konzultace
 • MgA. Radka Hreňová – Pedagogický seminář
 • MgA. Martin Hroch, Ph.D., MBA – Hra na cembalo
 • prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. – (vedoucí Katedry klavírní interpretace) – Hra na klavír, Vyučovatelská praxe, Pedagogické konzultace, Interpretační seminář, dílčí odborné přednášky
 • MgA. Pavlína Klokočníková Smutná – Hudební psychologie, Hudební pedagogika, Vyučovatelská praxe, Hra na klavír, Pedagogické konzultace
 • doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. – Hra na klavír, Pedagogické konzultace, Vyučovatelská praxe a Korepetice
 • doc. Mgr. Vladimíra Sláviková – Hra na klavír, Vyučovatelská praxe, Pedagogické konzultace
 • prof. PhDr. Miloš Schnierer – Dějiny a literatura klavíru
 • doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. – Improvizace
 • prof. MgA. Alena Vlasáková – (vedoucí Metodického centra) – Hra na klavír, Vyučovatelská praxe, Pedagogické konzultace, Metodika klavírní hry, Interpretační seminář, Pedagogický seminář, Historie klavírní hry a pedagogiky, Stylová klavírní interpretace, Didaktika klavírní hry