Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (ve zkratce MSLJ) je soutěží, která nese jméno světoznámého skladatele Leoše Janáčka a má souvislost s jeho tvorbou. V pětiletých cyklech se pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, housle, klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, lesní roh a tuba.

Logo MSLJ v Brně

  • 2017 – klavír, varhany
  • 2018 – violoncello, kontrabas
  • 2019 – flétna, klarinet
  • 2020 – housle, smyčcové kvarteto
  • 2021 – lesní roh, tuba

Vyberte ročník soutěže:

Dokumenty


Akce se pořádá pod záštitou ministra kultury České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, Janáčkova kvarteta a předsedy Ústavního soudu České republiky JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c..

Soutěž se uskutečňuje za finanční podpory:


Ministerstvo kultury ČR


Nadace Život umělce


Jihomoravský kraj


Nadace Leoše Janáčka


Město Brno


Nadace Český hudební fond

Partneři soutěže:


osa

Hlavní mediální partner


Česká televize

Mediální partneři:


Český rozhlas Brno


Hudební rozhledy


Kultura 21


partner radio proglas


kult.cz


Opus Musicum


Časopis Harmonie