Informace pro první ročníky 2022/2023

Postup zápisu ke studiu na HF JAMU

Ve své e-přihlášce nově najdete nejpozději od 1. 7. 2022 nové tlačítko “Zapsat se do studia”.
 
Postup distančního zápisu a zároveň registrace předmětů do 1. ročníku, která je možná od 1.8.2022 najdete zde:
distanční zápis

Připomínáme konání informačního kurzu, který je pro nastupující ročníky do bakalářského a dlouhého magisterského studia  povinný jako součást studijních plánů prvních ročníků.
Kurz bude probíhat  6. 10. 2022 po skončení imatrikulace. Imatrikulace se bude konat od 11 h s nácvikem a řazením od 10 h.

Po provedení distančního zápisu je možné si vygenerovat elektronické potvrzení o studiu. Postup naleznete ve výše uvedeném odkazu.

Bližší informace pro zahájení studia naleznete v tomto odkazu.

Připomínáme, že do 30.6. 2022 se můžete přihlásit na koleje ASTORKA.

S případnými dotazy se obracejte na prihlaska@jamu.cz