Klavírní pedagogika

Podmínky pro přijímací řízení

Studijní obor Klavírní pedagogika je určen absolventům konzervatoří v oboru hra na klavír, výjimečně uchazečům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z klavírní hry na středních odborných školách typu Gymnázia Jana Nerudy v Praze, zejména učitelům ZUŠ, SZUŠ, konzervatoří, SOŠ, hudebních gymnázií, případně pedagogických fakult, kteří splnili výše uvedenou podmínku předchozího vzdělání.

Přijímací zkouška obsahuje:

a)  posouzení úrovně klavírní hry na repertoáru odpovídajícím absolutoriu konzervatoře, nejméně obtížnosti a rozsahu maturitní
      zkoušky z klavírní hry na konzervatoři,
b)  praktickou zkoušku práce s modelem, žákem ZUŠ,
c)  pohovor o odborných otázkách klavírní pedagogiky
d)  písemný vědomostní test

Pokud uchazeč, absolvent konzervatoře či hudebního gymnázia, předloží maturitní nebo absolventské vysvědčení s prospěchem „výborný“ v předmětu Hra na klavír, může je komise v odůvodněných případech považovat za alternativu úspěšně vykonané části a) přijímací zkoušky. Je však třeba vykonat zbylé části přijímací zkoušky – b), c), d), tj. prokázání pedagogických předpokladů při práci s modelem, žákem ZUŠ, a v odborném pohovoru.