Doktorské studium na HF JAMU!

Milé studentky a milí studenti! 

Vypsali jsme termíny pro přijímací řízení do doktorského stupně studia ve třech oblastech:

Kompozice a teorie kompozice

Hudební produkce

Termín podání přihlášek je 14. srpna 2022 a více informací naleznete ve vyhlášce k tomuto přijímacímu řízení.

 

Předpokládaný termín udělení akreditace doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace je červen 2022. 

V tom případě vypsané přijímací řízení bude mít uzávěrku přihlášek do 14. srpna 2022 a termín přijímací zkoušky bude 7. září 2022.

O vypsání přijímacího řízení budete včas informováni.