Mgr. Vít Kouřil
Odborný asistent
tel: 54259 1616
e-mail: 5186@post.jamu.cz
UČO: 5186
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 006
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra hudební produkce Odborný asistent

Předmět Kód
Sociologie médií a komunikace H60408

Název Typ Rok
KOUŘIL, Vít. Live streaming v hudbě. In Symposium: Umění Hudba Management. 2022. Prezentace na konferencích 2022
KOUŘIL, Vít. Trendy v environmentální žurnalistice. In Přednáška v kurzu Aktuální mediální témata na Katedře mediálních studií FSV UK. 2022. Vyžádané přednášky 2022
KOUŘIL, Vít. Jak(ou) hudbu posloucháme? In Přednáška na Katedře hudební teorie VŠMÚ. 2022. Vyžádané přednášky 2022
KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Přednáška na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK. 2022. Vyžádané přednášky 2022
KOUŘIL, Vít. Vážná hudba v hudebně-průmyslovém a mediálním kontextu. In Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. 2021. Prezentace na konferencích 2021
KOUŘIL, Vít, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Barbora MIKOLÁŠIKOVÁ. Studie manažerského a produkčního prostředí a chování hudebních souborů v České republice „Learning by doing“. Musicologica Brunensia. Brno, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 81-104. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2021-1-5. Článek v odborném periodiku 2021
KOUŘIL, Vít. Předat dětem, co je k žití. 30 rozhovorů — 30 let Sedmé generace. 1. vyd. Brno: Hnutí DUHA - Sedmá generace, 2021. 488 s. ISBN 978-80-11-00728-7. Popularizační texty a aktivity 2021
KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška pro KRES PřF UPOL. 2020. Vyžádané přednášky 2020
KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška pro KSKE FH UK. 2020. Vyžádané přednášky 2020
KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2017. 2017. Vyžádané přednášky 2017
KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška v rámci kurzu Blok expertů. 2016. Vyžádané přednášky 2016
KOUŘIL, Vít, Vojtěch SEDLÁK, Simona HORKÁ a Markéta MUSILOVÁ. Festival 25 let Sedmé generace. 2016. Uspořádání workshopu 2016
KOUŘIL, Vít. Politická ekonomie médií v USA. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 15-27. ISBN 978-80-248-2340-9. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010