Robert Kružík
Odborný asistent
e-mail: 16072@post.jamu.cz
UČO: 16072
Odborný asistent