Mgr. Jan Přibil , DiS.
Odborný řešitel a2
tel: 54259 1632
e-mail: pribil@jamu.cz
UČO: 5614
Odborný řešitel a2
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Etická komise HF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Odborný řešitel a2
Katedra jazzové interpretace Odborný asistent