O programu CEEPUS  

Central European Exchange Programme for University Studies


CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.


 • CEEPUS se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci.

 • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě jsou do programu zapojeny Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie.

 • Mezinárodní dohoda CEEPUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009

 • Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol.

 • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

 • Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.
Národní kancelář CEEPUS:Úřední hodiny:
Dům zahraničních služeb MŠMT
Senovážné náměstí 26
Praha 1
Út a Pá 9:00 - 13:00
St a Čt 13.00 - 16:00
e-mail:RNDr. Jitka Nováková Tel../Fax: 224 398 263
e-mail:ceepusdzscz
webové stránky v angličtině:www.ceepus.info
Poštovní adresa:
Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní kancelář CEEPUS
P.O.Box 08
110 06 Praha 06

Informace pro stipendisty

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?


1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

 • státní občanství členské země CEEPUS,

 • věkový limit 35 let,

 • ukončení 2. semestru řádného studia,

 • minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit.

Studenti doktorského studijního cyklu:
 • státní občanství členské země CEEPUS,

 • věkový limit 35 let,

 • minimální doba pobytu je 21 dní, maximální celková doba pobytu 10 měsíců.

Učitelé
 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní.


2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě


V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover - přednost však mají stáže v rámci sítí.

3. Vyplňte přihlášku


Pokud se hlásíte do programu CEEPUS v rámci sítě, zaregistrujete se na internetové stránce programu CEEPUS a online zde vyplníte přihlášku - viz podrobný návod.
 • Termín pro odeslání přihlášek na zimní semestr je 15. června, na letní semestr 15. listopadu.

 • Pokud se v rámci téže sítě hlásíte již podruhé (tzv. Multiple Stay), musíte navíc poštou zaslat doporučující dopisy od kontaktních osob na domácí a hostitelské univerzitě.

Pokud se do programu CEEPUS chcete zapojit jako freemover nebo v rámci tematické sítě, vyplňte, prosím, přihlášku:


 • termín odevzdání přihlášky pro mobilitu freemover je 15. listopadu; pro tematickou síť se přihlášky odevzdávají průběžně,

 • přihláška i další dokumenty musejí být v anglickém jazyce,

 • studenti k přihlášce pro mobilitu freemover a v rámci Tematické sítě přikládají dokumenty podle bodu 2.2. přihlášky (nejsou pro ně k dispozici žádné speciální formuláře):

  • akceptační dopis z hostitelské univerzity

  • potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí,

  • dva doporučující dopisy z Vaší domovské univerzity

  • potvrzení, že Vám studium v zahraničí bude domácí univerzitou následně uznáno,

  • stručný popis náplně stáže.

 • učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají:

  • akceptační dopis z hostitelské univerzity,

  • souhlas domovské univerzity s výjezdem do zahraničí,

  • učební plán stáže.

Stipendium programu CEEPUS


Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí.
Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na webové stránce programu CEEPUS v sekci who is who.
Cestovné na zahraniční stáže je stipendistům vypláceno jejich domovskou univerzitou.
Podrobněji viz:
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2005, čl. 2
Pokyny k financování aktivit v rámci programu CEEPUS v roce 2005/2006, odstavec 11.