Hudební fakulta JAMU - Zahraniční oddělení - Erasmus - informace pro studenty HF

Erasmus - informace pro studenty HF  

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAHRANIČNÍ STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS:

 

 1. Seznamte se s obecnými informacemi o programu Erasmus, studijních pobytech či pracovních stážích (webové stránky HF, zahraničního oddělení rektorátu JAMU, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – www.naep.cz)
 2. Vyberte si z nabídky škol a vyplňte přihlášku. Formulář přihlášky naleznete zde (tisk oboustranně) nebo si ho můžete vyzvednout na zahraničním oddělení.
 3. Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku předložte ke schválení a podpisu:

  - pedagogovi hlavního oboru
  - vedoucímu katedry
  - pedagogovi cizího jazyka

 4. Přihlášku odevzdejte na zahraničním oddělení do 15.1. (pro studium na zahraniční VŠ v nadcházejícím akademickém roce).
 5. Žádosti budou posouzeny kolegiem děkana, o výsledku budete informováni e-mailem (zpravidla do konce února).
 6. Studenti, kterým bude žádost schválena, budou dále postupovat podle instrukcí zahraničního oddělení. Pro začátek si prosím přečtěte tyto informace.