Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Výstava Nápěvků mluvy Leoše Janáčka

Výstava Nápěvků mluvy Leoše Janáčka  

Jedním z výstupu grantového projektu č. P409/11/2310, jehož realizace se pomalu chýlí ke konci, byla realizace výstavy Nápěvků mluvy  (6.11.- 26.11. 2015 ve foyeru Janáčkova divadla v Brně). Realizace výstavy se snažila představit široké veřejnosti nápěvky mluvy nejen jako badatelský fenomén: v rámci výstavy měli návštěvníci možnost se s nápěvky seznámit jak teoreticky, tak i v praxi, kdy si jednotlivé nápěvky dle zvolených kritérií v databázi sami vyhledali a prostudovali. Mohli se také seznámit s některými Janáčkovými fejetony, v nichž nápěvky zachycuje, a v neposlední řadě byla řada nápěvků představena i formou imaginárního výtvarně pojatého příběhu o lišce Bystroušce.  Výstava bude v roce 2016 přenesena ještě do dalších míst, úzce spjatých s Leošem Janáčkem (Hukvaldy, Luhačovice, Brno).

Snímky výstavy těsně před zahájením