Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentská grantová soutěž v rámci speficického výzkumu na HF JAMU

Studentská grantová soutěž v rámci speficického výzkumu na HF JAMU  

Studentskou grantovou soutěží se rozumí soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU. Směrnice upravuje zásady studentské grantové soutěže na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, které vycházejí z ustanovení Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválených usnesením vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 a z ustanovení Směrnice rektora č. 5/2010, o specifickému výzkumu.

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Hudební fakultě JAMU pro rok 2020 - 2. kolo 

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Hudební fakultě JAMU pro rok 2020

Vyhlášení studentské grantové soutěže na Hudební fakultě JAMU v Brně pro rok 2019

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2018 na HF JAMU

Vyhlášení studentské grantové soutěže v rámci specifického výzkumu na HF JAMU pro rok 2018 - 2. kolo

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2017 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2016 na HF JAMU

Dodatek směrnice děkana k realizaci 2. kola STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2015 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2015 na HF JAMU

Dodatek směrnice děkana k realizaci 2. kola STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2014 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2014 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2013 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2012 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2011 na HF JAMU

Směrnice děkana k realizaci STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE v rámci specifického výzkumu v roce 2010 na HF JAMU


Sovisející odkazy:

Směrnice o specifickém vysokoškolském výzkumu

SZSGS - P1 - Návrh projektu specifického výzkumu

SZSGS - P2 - Tab. Požadavek fin. prostř. na projekt specifického výzkumu


Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010