Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2017

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2017  

1. Název projektu: Souborné vydání klavírního díla J. Ježka

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: MgA. Robert Koubek, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. PhDr. Jindřiška Bártová

2. Název projektu: Kompozično – interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby: súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: Ing. Martin Ožvold, M.A., student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

3. Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů.

 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017
 • Řešitel: MgA. M. Hroch, student DSP
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

4. Název projektu: Vývoj speciálního softwaru a ovladače určeného k sonifikaci atomových dat a chemických procesů. Výzkum a rozvoj využití atomové spektrografie pro tvorbu komplexních zvukových spekter. Realizace dokumentační nahrávky.

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 - 1. 12. 2018
 • Řešitel: MgA. J. Suchánek, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. D.Dlouhý

5. Název projektu: Specifika soudobé klavírní interpretace

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 - 1. 4. 2018
 • Řešitelka: MgA. S. Medková, studentka DSP
 • Spoluřešitel: doc. J. Šťastný

6. Název projektu: Jan Jiří Benda a jeho tvorba pro flétnu (zpracování a prezentace děl)

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 1. 3. 2018
 • Řešitelka: odb.as. Michaela Ambrosi, studentka DSP
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

7. Název projektu: Principy italského belcanta v českém prostředí. Teorie a praxe (přípravy k realizaci vybraného titulu)

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 30. 4. 2019
 • Řešitel: MgA. Damiano Binetti, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D.

8. Název projektu: Modely mísení granulárních hudebních objektů a jejich aplikace do kompoziční praxe

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 1. 3. 2019
 • Řešitel: MgA. Darina Žurková, studentka DSP
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

9. Název projektu: Specifické využití živě řízené improvizace v kompoziční tvorbě vybraných osobností a ansámblů

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 30. 6. 2018
 • Řešitel: MgA. Lucie Páchová, studentka DSP
 • Spoluřešitel: doc. J. Šťastný

10. Název projektu: Kompozično - interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby: súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia – syntetická etapa a verejná prezentácia dosiahnutých výsledkov – jednodňový odborný seminár a koncert

 • Doba řešení: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018
 • Řešitel: Ing. Martina Ožvold, student SDP
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

11. Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU

 • Doba realizace: duben 2017
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU