Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2016

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2016  

1. Název projektu: Dobové operní produkce na Moravě 18. století – průzkum, realizace, multiplikace

 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

2. Název projektu: Souborné vydání klavírního díla J. Ježka

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: MgA. Robert Koubek, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. PhDr. Jindřiška Bártová

3. Název projektu: Kompozično – interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby: súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: Ing. Martin Ožvold, M.A., student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

4. Název projektu: Opomíjený český skladatel Jiří Čart a jeho tvorba pro flétnu – zpracování a prezentace děl

 • Doba řešení: 01. 03. 2015 – 30. 12. 2016
 • Řešitelka: Michaela Ambrosi, MMus – studentka DSP HF JAMU
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

5. Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů.

 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017
 • Řešitel: MgA. Martin Hroch, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

6. Název projektu: Specifika soudobé klavírní interpretace

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 – 1. 4. 2018
 • Řešitel projektu: MgA. Sára Medková, studentka DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: Doc. MgA. Jaroslav Šťastný, PhD

7. Název projektu: Vývoj speciálního softwaru a ovladače určeného k sonifikaci atomových dat a chemických procesů. Výzkum a rozvoj využití atomové spektrografie pro tvorbu komplexních zvukových spekter. Realizace dokumentační nahrávky.

 • Doba řešení projektu: 1. 4. 2016 - 1. 12. 2018
 • Řešitel projektu: MgA. Jiří Suchánek, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

8. Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU

 • Doba realizace: 21. 4. 2016
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU