Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2015

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2015  

Zveřejnění údajů o čerpání prostředků na specifický výzkum JAMU v roce 2015

 • Název projektu: Příprava edice loutnových tabulatur ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2015, prodlouženo do 30. 11. 2015
 • Řešitel projektu: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Výzkum v oblasti hudebního jazyka skladatele Oliviera Messiaena – příprava kritického vydání Technique de mon language musical
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 1. 12. 2015
 • Řešitel projektu: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Dobové operní produkce na Moravě 18. století – průzkum, realizace, multiplikace
 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Výzkum vlivu inovačních komunikačních technologií na budování pozitivního image umělce a hudebních projektů
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 31. 1. 2015, prodlouženo do 31. 12. 2015
 • Řešitel: MgA. Tomáš Cafourek, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Kompozično-interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby : súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia
 • Doba realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: Ing. Martin Ožvold, M.A., student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Jana Kavan, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Soudobé přístupy a formy v živě řízené improvizaci
 • Doba realizace: 1. 2. – 31. 12. 2015
 • Řešitel: MgA. Lucie Páchová, studentka DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Opomíjený český skladatel Jiří Čart a jeho tvorba pro flétnu – zpracování a prezentace děl
 • Doba realizace: 1. 3. 2015 – 30. 12. 2016
 • Řešitel: Michaela Ambrosi, MMus, studentka DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů
 • Doba realizace: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017
 • Řešitel: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Souborné vydání klavírního díla J. Ježka
 • Doba realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: MgA. Robert Koubek, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. PhDr. Jindřiška Bártová, školitel řešitele

 

 • Název projektu: Koncept řízených/dirigovaných improvizací – Orchestr pro řízené improvizace
 • Doba realizace: 1. 3. 2015 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: MgA. Pavel Zlámal, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU
 • Doba realizace: 15. 4. 2015
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU