Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2014

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2014  

Zveřejnění údajů o čerpání prostředků na specifický výzkum JAMU v roce 2014

 • Název projektu: Aplikace Feldenkraisovy metody do klavírní výuky
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 1. 6. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Igor Ardašev, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Martin Pokorný, student magisterského SP na HF JAMU
 • Název projektu: Přepis a publikace cestovatelských deníků Břetislava Bakaly
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 4. 4. 2014, prodlouženo do 30. 6. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Katarína Duchoňová, studentka DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Zdeněk Košler – život a dílo českého dirigenta, výstava v Národním divadle
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 15. 4. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Gabriel Rovňák, student DSP na HF JAMU
 • Odkaz: http://www.zdenek-kosler.cz/
 • Název projektu: Franz Xaver Richter – VI Sonata da Camera a Cembalo Obligato, Flauto Traverso o Violino Concertato e Violoncello – zpracování a prezentace nově objeveného materiálu pro komorní hru
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014
 • Řešitel projektu: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. et BcA. Martin Hroch, student magisterského SP na HF JAMU
 • Název projektu: Příprava edice loutnových tabulatur ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2015
 • Řešitel projektu: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Výzkum v oblasti hudebního jazyka skladatele Oliviera Messiaena – příprava kritického vydání Technique de mon language musical
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 1. 12. 2015
 • Řešitel projektu: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Dobové operní produkce na Moravě 18. století – průzkum, realizace, multiplikace
 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Výzkum vlivu inovačních komunikačních technologií na budování pozitivního image umělce a hudebních projektů
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 31. 1. 2015
 • Řešitel: MgA. Tomáš Cafourek, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Operní divadlo v brněnském českém a německém kulturním prostředí II
 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
 • Řešitel: MgA. Gabriel Rovňák, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU
 • Doba realizace: 20. 3. 2014
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU; MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU