Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2013

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2013  

Zveřejnění údajů o čerpání prostředků na specifický výzkum JAMU v roce 2013

 • Název projektu: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU
 • http://vchod.operanekouse.cz/

 

 • Název projektu: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Pavel Šnajdr, student DSP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Inovace klavírního repertoáru základních uměleckých škol se zaměřením na méně známé instruktivní skladby českých autorů 20. a 21. století
 • Doba realizace projektu: 03/2012 – 02/2013
 • Řešitel projektu: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU
 • zusklavir.jamu.cz

 

 • Název projektu: Analýza tržního prostředí v oblasti hudebních agentur
 • Doba realizace projektu: 03/2012 – 05/2013
 • Řešitel projektu: Ing. MgA. Lucie Šilerová, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Tereza Svobodová, studentka magisterského SP na HF JAMU
 • http://dha-jmk.octanware.cz/

 

 • Název projektu: Soudobá skupinová improvizace
 • Doba realizace projektu: 02/2012 – 06/2013
 • Řešitel projektu: MgA. Pavel Zlámal, student DSP na HF JAMU
 • www.biunit.cz  

 

 • Název projektu: Aplikace Feldenkraisovy metody do klavírní výuky
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 1. 6. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Igor Ardašev, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Martin Pokorný, student magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Přepis a publikace cestovatelských deníků Břetislava Bakaly
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 4. 4. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Katarína Duchoňová, studentka DSP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Zdeněk Košler – život a dílo českého dirigenta, výstava v Národním divadle
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 15. 4. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Gabriel Rovňák, student DSP na HF JAMU
 • http://www.zdenek-kosler.cz/

 

 • Název projektu: Franz Xaver Richter – VI Sonata da Camera a Cembalo Obligato, Flauto Traverso o Violino Concertato e Violoncello – zpracování a prezentace nově objeveného materiálu pro komorní hru
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014
 • Řešitel projektu: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. et BcA. Martin Hroch, student magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Příprava edice loutnových tabulatur ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2015
 • Řešitel projektu: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU