Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2012

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2012  

Zveřejnění údajů o čerpání prostředků na specifický výzkum JAMU v roce 2012

Název: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla
Doba realizace projektu: 2011 - 2013
Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU
Odkaz: http://vchod.operanekouse.cz/

Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
Doba realizace projektu: 2011/2012
Řešitel projektu: MgA. Pavel Šnajdr, student DSP na HF JAMU

Název: Inovace klavírního repertoáru základních uměleckých škol se zaměřením na méně známé instruktivní skladby českých autorů 20. a 21. století
Doba realizace projektu: 03/2012 - 02/2013
Řešitel projektu: doc. Mgr. Jaroslav Šťastný, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
Spoluřešitel: BcA. Elena Knápková, studentka magisterského SP na HF JAMU

Název: Analýza tržního prostředí v oblasti hudebních agentur
Doba realizace projektu: 03/2012 - 05/2013
Řešitel projektu: Ing. MgA. Lucie Šilerová, akademický pracovník HF JAMU
Spoluřešitel: BcA. Tereza Svobodová, studentka magisterského SP na HF JAMU

Název: Soudobá skupinová improvizace
Doba realizace projektu: 02/2012 - 06/2013
Řešitel projektu: MgA. Pavel Zlámal, student DSP na HF JAMU