Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2011

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2011  

Zveřejnění údajů o čerpání účelových prostředků na specifický výzkum JAMU v roce 2011

Název: Východiska a přístupy k organizační architektuře orchestrálních těles
Doba realizace projektu: 2010/2011
Řešitel projektu: MgA. Lucie Šilerová, studentka DSP na HF JAMU

Název: Výzkum působení Rudolfa Firkušného v USA a zahraničí
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel projektu: MgA. Richard Pohl, student DSP na HF JAMU

Název: Operní divadlo v brněnském a německém kulturním prostředí
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU

Název: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla
Doba realizace projektu: 2011 - 2013
Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU

Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
Doba realizace projektu: 2011/2012
Řešitel projektu: MgA. Pavel Šnajdr, student DSP na HF JAMU