Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2010

Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU v roce 2010  

Zveřejnění údajů o čerpání účelových prostředků na specifický výzkum JAMU v roce 2010

Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. Adrian Demoč, student DSP na HF JAMU

Název: Podpora kreativních aktivit dětí založených na improvizačních a kompozičních postupech
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. František Chaloupka, student DSP na HF JAMU

Název: Východiska a přístupy k organizační architektuře orchestrálních těles
Doba realizace projektu: 2010/2011
Řešitel projektu: MgA. Lucie Šilerová, studentka DSP na HF JAMU

Název: Průzkum, hodnocení a popis hudební a divadelní archivní sbírky českých emigrantů, sdružených v Sokol Minneapolis/St. Paul, MN, USA
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. Lucie Šilerová, studentka DSP na HF JAMU

Název: Výzkum a jeho aplikace v oblasti historické interpretační praxe
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. Petra Matějová, studentka DSP na HF JAMU