Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum - GA ČR (Grantová agentura ČR)

GA ČR (Grantová agentura ČR)  

Název: Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově

Produkce: spolupříjemce

Doba realizace projektu: 2009 - 2013, prodlouženo do 31. 8. 2014 - PROJEKT UKONČEN

Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU

 

Název: Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II

Produkce: příjemce

Doba realizace projektu: 2011 - 2015

Odpovědná osoba: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU

Výstava Nápěvků mluvy Leoše Janáčka