Hudební fakulta JAMU - U3V - Přihláška

Přihláška  

Jak na přihlášku?

Přihlášku si můžete buď stáhnout a vyplnit přímo na vašem počítači, a nebo ji můžete vytisknout a vyplnit ručně.

Poté ji můžete vyplněnou či naskenovanou zaslat na e-mailovou adresu palaniyappanjamucz nebo ji poslat poštou na adresu:

Zuzana Palaniyappan
Hudební fakulta JAMU v Brně
Komenského nám. 6
662 15 Brno 

Brožury i přihlášky najdete také na vrátnici Hudební fakulty.

Vzhledem ke kapacitnímu omezení jednotlivých kurzů vám doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve, máte tak větší možnost zařadit se mezi přijaté uchazeče.


Přihlášky:

Básníci klavíru 2

Stará hudba UNLIMITED

Básníc klavíru 3

Úhly pohledu