Hudební fakulta JAMU - U3V - Přihláška

Přihláška  

Jak na přihlášku?

Přihlášku si můžete buď stáhnout a vyplnit přímo na vašem počítači, a nebo ji můžete vytisknout a vyplnit ručně.

Poté ji můžete vyplněnou či naskenovanou zaslat na e-mailovou adresu palaniyappanjamucz nebo ji poslat poštou na adresu:

Zuzana Palaniyappan
Hudební fakulta JAMU v Brně
Komenského nám. 6
662 15 Brno 

Brožury i přihlášky najdete také na vrátnici Hudební fakulty.

Vzhledem ke kapacitnímu omezení jednotlivých kurzů vám doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve, máte tak větší možnost zařadit se mezi přijaté uchazeče.


Lidé za hudbou

Paní Hudba

Básníci klavíru II

Lidský hlas