Kontakt  

Kontaktní osoba 

MgA. Kateřina Polášková
Projektová manažerka Hudební fakulty JAMU v Brně 

Tel.: 542 591 606
Mobil: +420 770 120 845
E-mail: polaskovajamucz

Adresa 

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Komenského nám. 6
662 15 Brno
IČ: 62156462
DIČ: CZ62156462
 

Od roku 2015 jsme členy Asociace univerzit třetího věku České republiky.

Asociace univerzit třetího věku České republiky