Odborné fórum  

Úterý 5. 4. 2016 nese podtitul Odborné fórum, v rámci kterého se budou konat přednášky expertů z různých uměleckých agentur a oblasti hudebního a uměleckého managementu. 

Pozvaní hosté jsou: Linda Petříková (IMG Artist, New York, USA), Petr Navrátil (Setres), Andrea Mikotová (HF JAMU) a další. Všechny přednášky se budou věnovat tématu Zastupování umělců.

Odborné fórum se bude konat v Divadle na Orlí.

Harmonogram

9:00 - 9:40

Registrace

9:45 - 10:45

Fresh startups, prezentace začínajících projektů z oblasti kultury

10:45 - 11:00

Oficiální zahájení

11:15 - 15:00

Blok přednášek

 

hlavní host: Linda Petříková, Ph.D. (IMG Artists, NY USA)

15:15 - 16:30

Mozart nebo Katy Perry? diskuse s hosty