Místo konání  

Hudební fakulta JAMU

Budova, v níž se nachází Hudební fakulta JAMU, patří k významným brněnským architektonickým památkám a představuje trvalou součást stavebních dějin města. Byla realizována pro potřeby německého gymnázia v letech 1860 - 1862 podle vítězného soutěžního projektu vídeňských architektů Eduarda van der Nülla (1812 - 1868) a Augusta Siccarda von Siccardsburg (1813 - 1868). Autoři náleželi k čelným představitelům stylu vídeňské okružní třídy či stylu Františka Josefa I. V samotné Vídni vytvořili například velitelskou budovu Arsenalu a především Dvorní operu, dnešní Státní operu.

Stylovou inspiraci pro gymnaziální budovu, ve své době nazývanou "semeništěm vědy", nalezli Nüll se Siccardem v řecké antice. Čtyři monumentální karyatidy na portiku, alegorizující klasická vzdělání, jsou parafrází Erechtheionu na aténské Akropoli a vytvořil je sochař Josef Břenek. Medailony s reliéfními bustami významných vědeckých osobností vyšly z dílny Adolfa Loose st., otce slavného architekta. Stejně jako exteriér byla pozoruhodná i dispoziční skladba budovy. Rozlehlý vestibul s trojramenným schodištěm dnes se v něm nachází busta Leoše Janáčka, kterou v roce 1924 vytvořil významný sochař a zakladatel českého moderního sochařství Jan Štursa (1880 - 1925) dokládal reprezentativní tendenci, provázenou ale v ostatních prostorách smyslem pro účelnost a přehlednost.

Více na: http://hf.jamu.cz

Adresa: Komenského nám. 6, 662 15 Brno

Divadlo na Orlí

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř je novou divadelní scénou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vzniklo v něm špičkově vybavené pracoviště v oblasti jevištních technologií, tj. především zvukových a světelných, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím současným světovým trendům. Slouží především studentskému hudebnímu divadlu, tedy opeře a muzikálu. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky ještě z doby 2. světové války moderní budovou z ateliérů brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončení na podzim 2012.

Více na: http://divadlonaorli.jamu.cz 

Adresa: Orlí 19, 602 00 Brno