Fórum zaměstnavatelů  

Fórum zaměstnavatelů, které se uskuteční v rámci Sympozia dne 4.4.2016 v aule HF JAMU, bude zaměřeno na debatu o připravenosti absolventů JAMU na výkon náročných uměleckých profesí, cílem bude zjištění, co by mohla JAMU učinit pro to, aby se zlepšila vzájemná informovanost, co zaměstnavatelé potřebují a u absolventů postrádají atd. Otevře rovněž téma středních škol (konzervatoří aj.), jejichž absolventi se hlásí ke studiu na JAMU, i základních uměleckých škol, kde často řada pozdějších zájemců o studium na JAMU začíná.

Harmonogram

9:00 - 9:45

Registrace

9:45 - 10:00

Zahájení

Blok s názvem: Současná úloha uměleckých vzdělávacích institucí

 

10:00 - 11:30

doc. MgA. Jiraský Jan Ph.D.: Celoživotní vzdělávaní na příkladu Metodického centra HF JAMU

 

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D: Rozvoj vzdělávání v oblasti historicky poučené interpretace

 

doc. Mgr.MgA. Dlouhý Dan Ph.D.: Multimédia jako svébytný obor budoucnosti

11:45 - 13:00

Mgr. Tomáš Kolafa: Role ZUŠ v systému uměleckého vzdělávání v ČR

 

MgA. Pavel Trojan: Role konzervatoří v systému uměleckého vzdělávání v ČR

 

MgA. Filip Magram: Umělec versus učitel

 

PhDr. Ilja Šmíd: Roviny uplatnění absolventů uměleckých škol

Blok s názvem: Příprava a praxe manažera hudebního průmyslu

 

14:00 - 15:45

MgA. Helena Weiser, Ing. Jana Vondráčková: Výsledky spolupráce studentů interpretačních oborů a hudebního manažerství

 

odb. as. MgA. Vilém Spílka: Dovedosti a znalosti profesionála - manažera v hudebním provozu

 

Petr Navrátil: Produkce technologicky náročných akcí

 

Linda Petříková, Ph.D.: IMG Artists - současné nároky v mezinárodní hudební agentuře

16:00 - 17:00

Moderová diskuze

17:00

Ivana Pavlů, Pavel Zemen, Anastasia Fediuk: Krátke hudební vystoupení v Klenbovém sále