Hudební fakulta JAMU - Studium - obory - Jazzová interpretace

Jazzová interpretace  

zaměření na hru na trubku, hru na trombon, hru na saxofon, hru na klavír, hru na kytaru, hru na kontrabas, hru na bicí nástroje

1. Teoretická část:

Prověření znalosti základů jazzové teorie. Vědomostní test v oblasti rozpoznávání akordických značek a jejich zápisu. Otázky z oblasti základních stupnic a modů a jejich užití. Kadence a jejich rozvedení. Harmonický zápis formy Blues. Výsledek zkoušky tvoří 10% celkového hodnocení.

2. Intonační část:

Poslech intervalů a akordů a jejich analýza. Demonstrace schopnosti slyšet a vytvořit intervaly a základní typy kvintakordů a septakordů vokálním způsobem. Zápis melodie a rytmu vybraných ukázek Výsledek zkoušky tvoří 10% celkového hodnocení.

3. Praktická část:

  • Blues v tónině F nebo Bb - interpretace zvoleného tématu a improvizace v rámci harmonie bluesové formy
  • Interpretace náhodně zvoleného jazzového standardu - hra témat z listu, improvizace na danou harmonii, u harmonických nástrojů také akordický doprovod v dané skladbě
  • Interpretace jazzového standardu dle vlastního výběru. Uchazeč je povinen přinést notový zápis daného standardu pro doprovodné hráče, kteří budou z řad pedagogů. Notový zápis v C hlase musí být vybrán z New real book 1, 2, 3, případně Realbook 1, 2, 3. Notový zápis musí dodat uchazeč zároveň s přihláškou ke studiu.

Celá praktická část bude provedena za doprovodu rytmické sekce z řad pedagogů jazzového oddělení.Výsledek zkoušky tvoří 70% celkového hodnocení.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.